Nytt fra akademia

Ny rapport om nivået på nordisk forskning

7.7 2017 00:44

colourbox23067673.jpg

Rapporten viser at enkelte nordiske universiteter hevder seg meget godt i en internasjonal sammenheng, men at flertallet ikke holder et så høyt nivå.

Rapporten viser at enkelte nordiske universiteter er i verdensklasse innen forskning, men at de fleste ikke når det nivået. De fleste gjør det likevel bedre enn verdensgjennomsnittet.

Dette er NordForsks tredje rapport i serien Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions Using Bibliometric Indicators tar for seg årene 1999-2014, og er kraftig utvidet i forhold til de to foregående rapportene.

Forskerne bak rapporten bruker data om vitenskapelige publiseringer og siteringer for å presentere indikatorer for forskningen som blir utført av universiteter og høyskoler i Norden.

Sammenlignet med tidligere utgivelser dekkes flere utdannelsesinstitusjoner og det presenteres flere indikatorer. Forskningsområdene den tar for seg er denne gang delt inn i 16 emner, mot ni tidligere. 

Annonse