Nytt fra akademia

Norsk kreftforsker blir professor i Oxford

3.11 2017 13:35

oxfordprof.png

Professor Håvard E. Danielsen er leder for Institutt for kreftgenetikk og informatikk, OUS.

Det er Oxford-universitetets vitenskapelige seksjon som gir Håvard E. Danielsen tittelen visiting professor for sine bidrag institusjonens kreftforskning.

Danielsen leder blant annet ekspertpanelet CRC Network som er opprettet med midler fra Radiumhospitalets legater i samarbeid med Universitetet i Oxford. Nettverket består av en rekke internasjonale forskere som har som mål å forbedre diagnose, forskning og behandling av tarmkreft gjennom forskning på genetiske mekanismer. 

Til daglig er Danielsen professor og leder ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus. 

Annonse