Nytt fra akademia

Hvordan få flere sykemeldte raskere i arbeid?

2.10 2017 13:08

colourbox20499957.jpg

NAV-ansatte gir informasjon gjennom velmente råd. Disse blir ofte ikke fulgt – kanskje fordi brukeren eller den sykemeldte ikke er tilstrekkelig involvert.

Kan motiverende samtaler med langtidssykemeldte korte ned fraværsperioden? NTNU og NAV skal teste det ut.

Å være langtidssykmeldt er en av de viktigste årsakene til at mange faller helt ut av arbeidslivet. Det kan gi konsekvenser for egen helse, privatøkonomien og for det å være en del av samfunnet.

Sykefravær er også kostbart: I fjor ble det utbetalt over 2,3 milliarder kroner i sykepenger i Sør-Trøndelag. Hver dag i 2016 var 8100 arbeidstakere i fylket borte fra jobb på grunn av sykdom – i gjennomsnitt.

Dersom det sørtrønderske sykefraværet hadde blitt redusert fra fjorårets 5,3 prosent til for eksempel 4,3 prosent, ville besparelsen blitt 440 millioner kroner i sykepengeutbetalinger.

Et nytt forskingsprosjekt i regi av NTNU og NAV skal test ut om bedre NAV-oppfølging tidlig i sykemeldingsforløpet har god effekt.

Profesjonelle hjelpere som NAV-ansatte og helsepersonell gir informasjon gjennom velmente råd. Disse blir ofte ikke fulgt – kanskje fordi brukeren/den sykemeldte ikke er tilstrekkelig involvert.  

I dette prosjektet skal noen NAV-ansatte bruke hva som kalles motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtaler, i stedet for vanlige NAV-samtaler. MI er konstruktive samtaler der personen får mulighet til å reflektere over egen situasjon og ut fra dette foreta nødvendige valg som kan føre til endring – på tross av sykdom.

De som blir forespurt om å delta i prosjektet, er sykmeldte som sokner til to av NAV-kontorene i Trondheim, og som har vært sykmeldt syv uker eller mer. Invitasjonen kommer gjennom brev på «Ditt NAV».

Annonse