Nytt fra akademia

Forskning skal redusere marint avfall i Nordland

7.3 2017 12:44

saltavfall.jpg_content.jpg

Marint avfall er en betydelig problem langs Nordlandskysten.

I Nord-Norge stammer mer enn halvparten av marint avfall fra fiskerinæringen. Et nytt forskningsprosjekt tar tak i problemet.

Undersøkelser viser tydelig at marin forsøpling er et økende problem, også i Nordland. Prosjektet REMAFISK har som mål å vesentlig redusere avfallet fra fiskeflåten i fylket.

– Prosjektet er todelt. I den første delen skal forskerne intervjue kystfiskere for å kartlegge hvilke rutiner de har for marin avfallshåndtering og hvordan man kan unngå tap av fiskeredskaper. Her er Nordlands Fylkes Fiskarlag en viktig samarbeidspartner, forteller Marianne Karlsson ved Nordlandsforskning.

Nordlandsforskning leder prosjektet, i samarbeid med kompetansebedriften SALT i Svolvær.

Annonse