Forskerne Walter Caharija, Kristin Y. Pettersen og Milan Milovanovic fikk prisen i Melbourne, Australia under konferansen 2017 IEEE Conference on Decision and Control (CDC). (Foto: NTNU)
Forskerne Walter Caharija, Kristin Y. Pettersen og Milan Milovanovic fikk prisen i Melbourne, Australia under konferansen 2017 IEEE Conference on Decision and Control (CDC). (Foto: NTNU)

Fikk pris for forskning på selvstyrte skip

Norsk doktorgradsarbeid basert på matematiske analyser ga forskerpris for beste vitenskapelige artikkel under en internasjonal konferanse i Australia.

SINTEF-forsker Walter Caharija skrev artikkelen som en del av sin doktorgradsavhandling ved NTNU. Han disputerte i 2014, men artikkelen, som handler om  styring og regulering av autonome farkoster både over og under vann, ble altså ikke publisert før to år etter.

Det var sent, men godt: Artikkelen resulterte nylig i prisen 2017 IEEE Transactions on Control Systems Technology Outstanding Paper Award.

– Jeg trodde første det var en spøk. Men da jeg fikk det bekreftet, ble jeg veldig glad. Det var svært overraskende. Jeg må takke reviewerne for at de var så nøye, smiler forskeren, og sikter til den lange prosessen med å få artikkelen godkjent.

Caharija har utviklet er et kontrollsystem ved hjelp av matematiske beregninger, modellering / simuleringer og ikke minst storskalatester i samarbeid med flere forskere, og er altså hovedforfatter av artikkelen. Han deler prisen med flere medforfattere, blant annet Kristin Y. Pettersen fra NTNU og Milan Milovanovic som også tok sin doktorgrad på NTNU.