Naturen mindre følsom enn antatt

Nye beregninger viser hvor mye temperaturen påvirker utslipp fra økosystemene. Det gjør klimamodellene mer pålitelige – og det kan være gode nyheter for klimaet vårt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto: John Y. Larsson
Foto: John Y. Larsson

Vi har lenge visst at naturen både tar opp og slipper ut CO2 i den naturlige karbonsyklusen, men kunnskapen om denne syklusen er fortsatt mangelfull.

Et spørsmål har vært hvor mye temperaturen påvirker mengden CO2 som utåndes av et økosystem.

Dette spørsmålet er nå besvart – og svaret er: 1,4.

Det høres kanskje en smule underlig ut, så dette er forklaringen:

Verdien for følsomhet overfor temperaturendringer kalles på fagspråket Q10. I en ny studie har Miguel Mahecha fra Max Planck-instituttet i Tyskland, sammen med et team forskere fra hele verden, beregnet verdien av Q10 nøyaktig. Den er altså satt til å være 1,4.

Overrasket over global konstant

Q10-verdien forklarer hvor mye mer CO2 som slippes ut fra et økosystem for hver grad temperaturen øker. I utgangspunktet hadde teamet forventet å finne forskjellige verdier for ulike økosystemer.

Det viste seg imidlertid at det var helt motsatt:

- Vi hadde trodd at temperaturfølsomheten skulle være basert på en rekke varierende, lokale faktorer, forteller Holger Lange, seniorforsker ved Norsk institutt for skog og landskap og en av forskerne som har vært med i denne studien.

- Nå viser det seg at det finnes én global konstant som gjelder for alle.

Lange forklarer hva Q10-verdien på 1,4 betyr i praksis:

- Om temperaturen i et økosystem øker med ti grader, betyr det at systemet utånder 1,4 ganger så mye CO2.

Lavere enn ventet

Resultatene fra studien er basert på data samlet inn fra over 500 såkalte flukstårn rundt om i verden, tårn som måler variasjon i den kjemiske sammensetningen i luften i et økosystem.

1,4 er imidlertid en noe lavere verdi enn det som ble forutsett – teamet trodde utåndingen skulle påvirkes mer av temperaturendringene enn det som viste seg å være tilfellet.

(Foto: www.colourbox.no)
(Foto: www.colourbox.no)

Dette kan bety at de tilbakevirkende mekanismene i naturens karbonsyklus ikke er så alvorlige som fryktet.

Svakere forsterket effekt

En tilbakevirkende mekanisme oppstår når to eller flere faktorer som påvirker utslipp av CO2 har en gjensidig effekt på hverandre slik at det totale utslippet enten øker eller minker.

For eksempel vil mer utånding av CO2 som følge av økt temperatur, gi ytterligere økt temperatur som følge av mer CO2 i atmosfæren. Dette vil igjen gi økte utslipp – og så videre.

Når følsomheten overfor temperaturendringer er mindre enn antatt, kan det bety at de tilbakevirkende mekanismene ikke blir så sterke – fordi temperaturøkningen ikke fører til så store utslipp som antatt.

Med andre ord: mindre CO2-utslipp til atmosfæren enn fryktet.

Kun én side av saken

Lange påpeker imidlertid at dette verken er enkelt eller entydig – for klimaet er et komplekst system.

- For eksempel slipper gammel, råtnende skog ut mer CO2 enn ny og ung skog. Den samme temperaturøkningen i disse to forskjellige skogene vil derfor gi et større utslipp i den unge skogen enn i den gamle, fordi den gamle allerede slipper ut relativt mye, forklarer han.

Foto: Max Planck Institute for Biogeochemistry
Foto: Max Planck Institute for Biogeochemistry

- Dessuten påvirkes utslippene også av hvordan man forvalter skogen – hvor mye man hogger, hvordan og når det hogges og så videre. Så de tilbakevirkende mekanismene kan vise seg å være svakere enn antatt, men det er det vanskelig å si noe sikkert om ut ifra våre resultater.

En bit av puslespillet

Utånding av CO2 basert på temperaturforandringer er kun en liten bit av det store puslespillet som er de globale klimamodellene. Med fastsettingen av Q10-verdien er imidertid én brikke på plass.

- Dette er vårt lille, men viktige bidrag til å gjøre fremtidens klimamodeller bedre, sier hovedforfatter Mahecha.

Når verdien er den samme overalt, blir det nemlig lettere å dobbeltsjekke hypoteser mot observerte endringer i fremtidens klimamodeller, mener Machera: 

- Resultatet betyr at vi nå har en solid og pålitelig test for å sjekke om våre klimamodeller for utånding av CO2 fra økosystemene faktisk stemmer.

Kilder:

Mahecha, M et al. (2010) “Global Convergence in the Temperature Sensitivity of Respiration at Ecosystem Level” ScienceExpress

Powered by Labrador CMS