Det nye biologibygget på UiT ble offisielt åpnet fredag 12.januar 2018. (Foto: Harald Grape)
Det nye biologibygget på UiT ble offisielt åpnet fredag 12.januar 2018. (Foto: Harald Grape)

I dette bygget skal de forske på klima ved UiT

Fredag 12. januar, på samme dag som kick-offen for 50 års jubileet ved UiT Norges arktiske universitet, erklærte rektor Anne Husebekk det nye biologibygget ved UiT for åpnet.

Det nye bygget bidrar med sin nærhet til Arktisk Biologi bygget til en ønsket og strategisk samlokalisering av biologiske forskningsmiljøer ved UiT. Fokus på biologi, klima og miljø har i de senere årene blitt stadig større, og ved UiT har også miljøet vokst i antall studenter, forskere og ansatte. 

– Det nye biologibygget stimulerer til læring og forskning, og klimastudier gjort her vil kunne gi råd til både forvaltning og politiske beslutninger, sa en stolt rektor Anne Husebekk.

En stor del av forskerne ved det nye biologibygget jobber med biologisk forskning i Arktis relatert til klimaendring, og ønsker å bidra til forsvaltningstiltak som kan bøte på klimaendringen.