Over 30 personer er involvert i prosjektet ECOGEN. Ved hjelp av avanserte DNA-analyser skal de få kunnskap om hvilke planter som fantes fra isen begynte å smelte for cirka 15 000 år siden og frem til i dag. (Foto: Helene Enoksen)
Over 30 personer er involvert i prosjektet ECOGEN. Ved hjelp av avanserte DNA-analyser skal de få kunnskap om hvilke planter som fantes fra isen begynte å smelte for cirka 15 000 år siden og frem til i dag. (Foto: Helene Enoksen)

Disser rørene forteller om planter og dyr fra siste istid

Hvordan har miljøet endret seg fra siste istid og frem til i dag? Hva slags endringer i miljøet skyldes klimaet? Hvordan påvirkes klimaskapte endringer av menneskets bruk av naturen?

Disse store spørsmålene skal besvares av rør på to til seks meter og avanserte DNA-analyser. Rørene inneholder sedimenter som forteller forskerne hvilke planter og dyr som har levd her fra siste istid og frem til i dag.

– Vi rekonstruerer hvordan tidligere klimaendringer og menneskelig aktivitet har påvirket vegetasjonen. Det gir oss verdifull kunnskap som gjør oss bedre i stand til å takle dagens endringer, sier professor Inger Greve Alsos ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

Powered by Labrador CMS