Mer regn og mer overvann skaper problemer for vann- og avløpsnett i norske byer. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Mer regn og mer overvann skaper problemer for vann- og avløpsnett i norske byer. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Skal forsinke vannets vei ned fra hustakene

I lang tid har løsningen for å få regnvann ned fra taket vært å lede det i rør ned på bakken. Nå ser et forskningsprosjekt på hvordan vi i stedet kan forsinke vannets vei ned fra hustaket og ned i grunnen.

– Den tradisjonelle metoden for overvannshåndtering har fått to store utfordringer med klimaendringene: Det blir mer ekstremnedbør som på kort tid overbelaster vann- og avløpsnettverk. Den andre utfordringen er fortetting i urbane områder og dermed færre naturlige områder som drenerer vannet unna, sier forsker Berit Time i Sintef.

Time leder Klima 2015, som er et såkalt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med SINTEF som vertsinstitusjon. Senteret jobber med på reduksjon av samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer på det bygde miljø – altså i byer og tettsteder.