Et av verdens største kullkraftverk – Matla Power Station i Sør-Afrika.
Et av verdens største kullkraftverk – Matla Power Station i Sør-Afrika.

Norske forskere tror ikke verden når klimamålet

196 norske klimaforskere NRK har spurt, tror ikke verden vil greie å nå målet om å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader.

1,5-gradersmålet var satt som et mål for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene i Parisavtalen fra 2015. I en undersøkelse NRK har gjennomført blant klimaforskere over hele Norge, svarte 221 av dem på spørsmålene om målene i avtalen vil bli nådd.

Av dem tror 89 prosent, totalt 196 forskere, at det er usannsynlig at verden vil nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Dette målet ble satt fordi en større økning i temperaturen vil føre til større endringer i klima og vær enn hva samfunnet er tilpasset, forklarer klimaforsker Bjørn Samset i Cicero Senter for klimaforskning.

– Det skal veldig mye til for å nå 1,5-gradersmålet. Hadde vi klart å kutte utslippene for 15–20 år siden, hadde vi nådd det lett, sier Samset.

Han begrunner svaret med at man i dag har god oversikt over utslipp av klimagasser og hvor mye som skal til for å redusere dem i tide. Han mener det likevel er lurt å jobbe for å holde klimagassutslippene nede. En reduksjon av klimagasser vil kunne få temperaturen ned igjen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS