Bildet viser en sedimentkjerne fra Kongsfjorden på Svalbard. Marine sedimentkjerner er basis for rekonstruksjoner av for eksempel temperaturen av havvann.  (Foto: Katrine Husum, Norsk Polarinstitutt)
Bildet viser en sedimentkjerne fra Kongsfjorden på Svalbard. Marine sedimentkjerner er basis for rekonstruksjoner av for eksempel temperaturen av havvann. (Foto: Katrine Husum, Norsk Polarinstitutt)

Rekonstruerer klimaendringer med global database

Forskere ved Norsk Polarinstitutt har bidratt til en database som rekonstruerer klimaet de siste 2000 årene.

– Vi trenger beviser for å si at det foregår en global oppvarming. Gjennom denne databasen har vi samlet materiale fra de siste 2000 årene, og vi kan tydelig se at for 100 år siden startet en brå oppvarming, sier paleooseanograf Katrine Husum ved Norsk Polarinstitutt, en av forskerne bak databasen.

Basen består av data fra 648 steder, inkludert alle kontinentale regioner og store havbasseng. Data kommer blant annet fra trær, is, sedimenter, korallrev og forskjellige typer historisk dokumentasjon. De varierer i lengde fra 50 til 2000 år, med en median på 547 år.

Fra tidligere finnes det en slik database, men den inkluderer for eksempel ikke marine data. Dette er noe av det Husum har jobbet med.

– Det finnes ulike måter å lage rekonstruksjoner av temperaturer på. For 1000 år siden hadde de jo ikke termometer, så jeg bruker fossile dyr og plankton for å se hvilke arter som har levd på havbunnen for 1000 år siden. Dermed vet jeg om det har vært varmt eller kaldt. Og så har vi geokjemiske målinger av fossilene for å finne ut om temperaturene av vannmassene. Når det gjelder lufttemperaturer, kan man si noe om dette ut i fra de kjemiske komposisjonene av snø og is, sier Husum.

Powered by Labrador CMS