Forsker og glasiolog Miriam Jackson i Bhutan. (Foto: NVE)
Forsker og glasiolog Miriam Jackson i Bhutan. (Foto: NVE)

NVE-forsker med i panel for kommende klimarapport

FNs klimapanel har nylig offentliggjort forfatterpanelene for den kommende Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal forsker og glasiolog Miriam Jackson være med i forfatterpanelet for ett av kapitlene i rapporten.

Miriam Jackson jobber ved NVEs hydrologiske avdeling på seksjon for bre, is og snø. Hun skal delta som førsteforfatter i panelet for kapittel 2 sammen med forskere og eksperter fra hele verden.

Jackson er en av fire norske forskere som er med i arbeidet med rapporten. Tittelen på kapittelet er «High Mountain Areas» og skal beskrive målte og fremtidige endringer i kryosfæren og effektene dette vil få for fjellene i Himalaya, Andesfjellene og høye fjell i Afrika.

– Det blir svært spennende å jobbe med en så viktig oppgave sammen med kollegaer fra hele verden, sier Jackson. 

Powered by Labrador CMS