USA "redigerte bort" klimatrusselen

Bush-administrasjonen har redigert bort trusselen om omfattende klimaendringer fra en offisiell rapport om rikets miljøtilstand, skriver New York Times.

Det amerikanske forurensningstilsynet EPA skal om kort tid legge fram en omfattende rapport om miljøtilstanden og trusler som ulike miljøproblemer utgjør.

Men kapittelet om farene for globale klimaendringer har blitt drastisk kuttet av tjenestemenn i Bush-administrasjonen, og redusert til noen få vage og uforpliktende avsnitt, opplyser EPA-kilder til avisen.

Det hvite hus sløyfet henvisninger til en rekke undersøkelser som konkluderte med at den globale oppvarmingen iallfall delvis skyldtes menneskeskapte CO2-utslipp.

Også henvisninger til omfattende studier foretatt av USAs eget nasjonale forskningsråd ble kuttet. I stedet ble det tatt med referanser til en ny rapport, delfinansiert av oljeindustrien, som setter spørsmålstegn ved om menneskeskapt forurensning har bidratt til oppvarmingen.

Etter at han ble valgt, trakk USAs president George W. Bush USAs underskrift fra Kyotoavtalen, fordi han mente klimaavtalen skadet amerikansk økonomi.

(NTB)

(Ingressfoto: Eric Draper, Det hvite hus)

Powered by Labrador CMS