- En god dag for norsk klimaforskning

- Dette er en svært god dag for norsk klima- og energiforskning, sier administrerende Arvid Hallén i Norges Forskningsråd.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Klimautfordringene krever en kraftfull forskningssatsing for å gjøre omlegging til et klimavennlig samfunn, sier Hallén, i en kommentar til dagens politiske klimaforlik.

Forskningsrådet har tidligere pekt på at energinasjonen Norge har ressurs- og kunnskapsmessige forutsetninger for verdiskaping knyttet til energi- og klimautfordringene.

Teknologileverandør

- Vi har solide fagmiljøer som kan gi vesentlige bidrag til lokale, nasjonale, regionale og globale utslippsreduksjoner gjennom teknologiutvikling, sier Hallén i en pressemelding fra Forskningsrådet.

- Norges kanskje viktigste globale bidrag er som leverandør av ny teknologi, kompetanse og tjenester. En slik satsing vil dessuten legge grunnlaget for et lønnsomt næringsliv, fortsetter Hallén.

- Da klimameldingen ble lagt fram i fjor, var den i beste fall utydelig på den rolle forskning og teknologiutvikling må ha i årene framover.

- Gjennom det forlik som man nå har kommet fram til, er det lagt et godt grunnlag for en sterkere satsing.

- Norsk forskning og teknologiutvikling vil kunne gi et vesentlig bidrag til løsninger av samfunnsutfordringene som står foran oss, sier Hallén.

Mer penger

Regjeringen vil trappe opp innsatsen med 70 millioner kroner ekstra i 2008, til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering, og trappe innsatsen ytterligere opp til totalt 300 millioner kroner i 2009.

Innen 2010 skal de offentlige bidragene til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering være på minimum 600 millioner kroner.

150 millioner kroner blir satt av til et demonstrasjonsprogram for utvikling av nye fornybare energiteknologier til havs, blant annet havvindmøller.

Powered by Labrador CMS