Saara Kuugongelwa-Amadhila er statsminister i Namibia. To afrikanske land er på listen over de ti landene i verden der likestillingen har kommet lengst. (Foto fra Wikipedia)
Saara Kuugongelwa-Amadhila er statsminister i Namibia. To afrikanske land er på listen over de ti landene i verden der likestillingen har kommet lengst. (Foto fra Wikipedia)

Verdens beste land å være kvinne

Island, Norge og Sverige er de tre landene i verden med mest likestilling mellom kjønnene.

Men det går fryktelig sakte framover med global likestilling.

Kjønnsgapet i 149 av verdens land ble i 2018 redusert med så lite som 0,03 prosent, ifølge Verdens økonomisk forum.

Som konkluderer med at «det går ekstremt sakte framover».

Likevel framover i flest land

I 2006 publiserte Verdens økonomiske forum for første gang en indeks som måler kjønnsgapet i et flertall av verdens land. Indeksen gransker likestilling på fire områder: økonomi, utdanning, helse og politikk.

Siden 2006 er kjønnsgapet i verden redusert med så lite som 3,6 prosent. I 2018 sto det globale likestillingsarbeidet altså så godt som stille.

Selv om det går nokså sakte framover, så går det framover i flere land enn det går motsatt vei. Det er iallfall noe.

Rwanda og Nicaragua

For 10. året på rad kommer Island best ut av målingen. Nabolandet vårt har fjernet 85 prosent av gapet mellom kjønnene, ifølge indeksen. Norge har fjernet 83 prosent og Sverige 82 prosent. Nesten det samme har Finland klart, som ligger på fjerde plass.

Mer overraskende er det å finne latinamerikanske Nicaragua på 5. plass og afrikanske Rwanda på 6. plass. På 8. plass ligger Filippinene i Asia og på 10. plass Namibia i Afrika.

At både afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land nå er blant de mest likestilte i verden, skyldes for eksempel at et land som Namibia har gjort svært mye for å bedre kvinnehelse og at kvinner deltar aktivt i politikk.

Politikk minst likestilt

Verdens land sett under ett er politikk det området der likestillingsarbeidet har kommet aller kortest. Her er det bare 22 prosent likestilling mellom kjønnene, ifølge indeksen.

Kun 18 prosent av verdens regjeringsmedlemmer er kvinner. I seks av de 149 landene i indeksen er det ikke en eneste kvinnelig minister.

Bare i 17 av de 149 landene var statsoverhodet en kvinne i 2018.

Økonomisk deltagelse er nest dårligst med 59 prosent likestilling.

Helse uten kjønnsforskjell

Utjevning av forskjellen mellom kjønnene er kommet veldig mye lenger på områdene helse (96 prosent likestilling) og utdanning (95 prosent likestilling), viser indeksen laget av Verdens økonomiske forum.

En god nyhet er at likestillingsarbeidet innenfor helse nå er kommet så langt, at kjønnsgapet i realiteten kan anses som lukket i et flertall av verdens land.

Kilder:

World Economic Forum: «The 10 best countries to be a woman», 18. 12.2018

World Economic Forum: «The Global Gender Gap Report 2018», Rapporten.

Fakta: Verdens økonomiske forum

  • En stiftelsen som hvert år samler toppledere fra næringsliv og politikk i Davos i Sveits.
  • Forumet utgir også flere forskningsrapporter hvert år.
  • Ble etablert i 1971 av den sveitsiske økonomiprofessoren Klaus M. Schwab.
  • Ledes i dag av Norges tidligere utenriksminister Børge Brende.

Kilde: Wikipedia

Powered by Labrador CMS