Resistente bakterier gjør at over en million mennesker dør i verden årlig. Nå utviker norske forskere en ny type antibiotika som ikke gir resistens.
Resistente bakterier gjør at over en million mennesker dør i verden årlig. Nå utviker norske forskere en ny type antibiotika som ikke gir resistens.

De lager ny antibiotika som kan gi mindre resistens

Nå utvikler norske forskere en ny antibiotika som brytes ned av lys, og som kan redusere resistensen i naturen. – Lang og dyr vei frem til bruk, sier Dag Berild.

Dagens antibiotika er et tveegget sverd. Medisinen slår ned infeksjoner. Men jo mer vi bruker av den, desto mer motstandsdyktige blir bakteriene.

Hver dag dør om lag 3.500 personer i verden av resistens. De har fått infeksjon med en bakterie ingen antibiotika biter på.

I 2019 døde 1,2 millioner mennesker i verden av dette. Det er flere enn malaria og hiv tar livet av.

Norske forskere utvikler ny type antibiotika

Nå er kjemi-professor Magne Olav Sydnes ved Universitetet i Stavanger i sving med å utvikle en ny type antibiotika.

Sammen med forskere ved Universitetet i Bergen forsker han frem en ny variant av antibiotika som i teorien ikke skal få resistente bakterier.

Vanlig antibiotika brytes ikke ned i kroppen.

– Når en går på do, så kommer det ut like aktivt som det var i kroppen, sier Sydnes til Dagens Medisin.no, som først omtalte saken.

I tillegg brukes antibiotika ofte i landbruket.

Når antibiotika havner i naturen, blir den værende der lenge før den brytes ned.

I mellomtiden kan bakterier rekke å utvikle resistens.

Kan brytes ned av lys

Den nye antibiotika-typen forskerne utvikler, kan brytes ned av lys til to fragmenter.

Hver for seg har ikke disse fragmentene det forskerne kaller antibiotisk aktivitet.

– Alle nye antibiotika er velkomne, spesielt de som kan brytes ned i naturen, skriver Dag Berild ved Universitetet i Oslo
– Alle nye antibiotika er velkomne, spesielt de som kan brytes ned i naturen, skriver Dag Berild ved Universitetet i Oslo

Da er det ikke noen aktiv resistens mot dette, forklarer Sydnes til Dagens Medisin.

Det er motsatt av det som skjer når du farger håret. For å lage hårfarge, må du mikse to stoffer. Hver for seg gir ikke de to stoffene farge, men når de blandes, gir de farge til håret.

Sydnes og kollegaene skal å gå motsatt vei. Den nye antibiotikaen deler seg i to fragmenter som ikke har den virkningen at bakteriene får resistens.

Målet er at virkestoffet i antibiotikaen ikke skal hope seg opp i naturen.

Ikke testet ut på mennesker

E-coli er en av bakteriene forskerne har testet ut virkestoffet på. Analysene er publisert i tidsskriftet RSC-Advances.

Men foreløpig er forskningen i et tidlig stadium. De har prøvd ut virkestoffet på cellenivå, og ennå ikke på mennesker.

– Alle nye antibiotika er velkomne, spesielt de som kan brytes ned i naturen, skriver lege Dag Berild ved Universitetet i Oslo i en e-post til forskning.no.

– Vil ta meget lang tid og bli dyrt

Berild har bidratt til å sette trusselen om antibiotikaresistens på dagsordenen.

Han kan ikke uttale seg om akkurat dette prosjektet, men sier på generelt grunnlag:

– Rent generelt vil jeg si at det finnes mange substanser som har antibiotisk virkning. Men derfra til den første infusjonsvæsken eller tabletten er tilgjengelig er det meget langt og dyrt.

Referanser:

V. Eikemo, L. K. Sydnes, M. O. Sydnes: Photodegradable antimicrobial agents – synthesis, photodegradation, and biological evaluation. RSC-Advances, 51. utgave, 2021.

Lager ny antibiotika som brytes ned av lys. Dagens medisin, 20. januar 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS