En ansatt med beskyttelsesdrakt på Jinyintan-sykehuset i Wuhan i Kina.
En ansatt med beskyttelsesdrakt på Jinyintan-sykehuset i Wuhan i Kina.

Stor virusstudie:
Risikoen er størst for eldre og syke

Det nye koronaviruset covid-19 er farligst for eldre og syke, bekrefter den største studien av sykdommen så langt. Ingen barn under ni år skal ha mistet livet.

Den kinesiske studien er basert på 44 672 bekreftede og over 27 000 antatte tilfeller av sykdommen.

Samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent. Men viruset ser ikke ut til å utgjøre noen stor fare for yngre mennesker.

Ingen barn under ni år skal ha mistet livet, ifølge BBC. Og for personer mellom 10 og 39 år er dødsraten bare på 0,2 prosent.

Den nye studien er utført av et smittevernsenter underlagt Kinas nasjonale helsekommisjon og publisert i tidsskriftet Chinese Journal of Epidemiology.

Helsepersonell utsatt

For personer over 80 år er dødsraten 14,8 prosent. Også tidligere sykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer bidrar til økt risiko.

Av tilfellene som er undersøkt, er over 80 prosent pasienter med milde symptomer. 13,8 prosent av tilfellene er alvorlige, og 4,7 prosent beskrives som kritiske.

Menn er noe mer utsatt enn kvinner. I tillegg ble en stor andel smittede leger og sykepleiere alvorlig syke i storbyen Wuhan i begynnelsen av januar, ifølge avisa Strait Times og det kinesiske nettstedet Caixin Global.

Det var her epidemien først oppsto. I den første fasen, da det var lite kunnskap om sykdommen, skal helsepersonell ha hatt nær kontakt med smittede pasienter uten skikkelig beskyttelsesutstyr.

Sykehusdirektør døde

En av legene som har mistet livet, er Liu Zhiming, direktør ved Wuchang-sykehuset i Wuhan.

Den kinesiske avisen Folkets dagblad meldte mandag at sykehusdirektøren var død. Det skjedde via en Twitter-melding som raskt ble fjernet, men tirsdag kom den offisielle bekreftelsen.

Også legen som først meldte fra om covid-19-viruset, Li Wenliang, har dødd av sykdommen.

Antall døde som følge av epidemien i Kina steg tirsdag til 1868. Det er registret 1886 nye smittetilfeller i landet – den minste økningen så langt i februar.

Fakta om den nye virusstudien

Den største studien så langt av det nye koronaviruset covid-19 er utført av et statlig kinesisk smittevernsenter. Her er noen av hovedfunnene:

* Undersøkelsen er basert på 44 672 bekreftede og over 27 000 antatte tilfeller av sykdommen.

* I 80,9 prosent av tilfellene har pasientene milde symptomer. 13,8 prosent av tilfellene er alvorlige, og 4,7 prosent beskrives som kritiske.

* Den samlede dødsraten er 2,3 prosent, men det er store forskjeller mellom ulike aldersgrupper. I tillegg er menn noe mer utsatt enn kvinner.

* Ingen barn under ti år skal så langt ha dødd av sykdommen. For personer mellom 10 og 39 år er dødsraten 0,2 prosent.

* For personer i 40- og 50-årene er dødsratene på henholdsvis 0,4 og 1,3 prosent.

* De tilsvarende tallene for personer i 60- og 70-årene er 3,6 og 8 prosent. For personer over 80 år er dødsraten 14,8 prosent.

* Tidligere sykdom bidrar også til å øke risikoen. For personer med hjerte- og karsykdommer er dødsraten 10,5 prosent.

* Den nye studien er utført av et smittevernsenter underlagt Kinas nasjonale helsekommisjon og publisert i tidsskriftet Chinese Journal of Epidemiology.

(Kilder: DPA, BBC)

Powered by Labrador CMS