(Foto: Ragnar Våga Pedersen)
(Foto: Ragnar Våga Pedersen)

Samarbeider om bærekraftig matproduksjon i Kina

Bærekraftig ressursbruk er helt fundamentalt i alle samfunn. Et norsk-kinesisk prosjekt, SinoGrain, har som mål å minske miljøbelastningen fra kinesisk matproduksjon, samtidig som lønnsomheten økes.

– Hele verden, også vi i Norge, blir påvirket av hvordan Kina makter å løse sine utfordringer, forteller Nils Vagstad, forskningsdirektør i NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi.

– SinoGrain er et prosjekt med mange ulike elementer, forteller prosjektleder Jihong Liu Clarke.

– Her utnytter vi det beste av norsk og kinesisk teknologi på området, i form av biologisk kunnskap integrert i matematiske modeller. Og aller viktigst: Ny kunnskap skal nå fram til beslutningstagere, veiledningstjeneste og bønder. Prosjektet har som hovedmål å redusere gjødselbruken i landbruket, redusere og målrette bruken av plantevernmidler, samt sørge for at ny kunnskap når ut.

Powered by Labrador CMS