KIFO-forskere med bidrag i ny bok om religion og ungdom. (Foto: Universitetsforlaget)
KIFO-forskere med bidrag i ny bok om religion og ungdom. (Foto: Universitetsforlaget)

Er ungdom i Norge interessert i religion?

Forskere ved Institutt for kirke-, religions-, og livssynsforskning (KIFO) har bidratt i ny bok om religion og ungdom

Er ungdom i Norge interessert i religion? Hva oppsøker de, og hva gir mening? Det norske samfunnet er i en religiøs endringsprosess og det er mange måter å være religiøs på. Det er også stor variasjon i kunnskap om og tilknytning til religion.

Boken er redigert av tidligere KIFO-forsker og nå professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, Ida Marie Høeg. Hun har forsket på ungdom og religiøs endring og publisert i en rekke bøker og tidsskrifter. I boken skriver hun særlig om konfirmanter i Den norske kirke.

Andre forskere som bidrar med kapitler i boken er Sindre Bangstad, Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker. Boken består av 11 kapitler som samler 12 forskere som er opptatt av unges forhold til religion med utgangspunkt i et samfunnsvitenskapelig eller religionsvitenskapelig perspektiv. Ved hjelp av empiriske undersøkelser utforskes og forklares unge menneskers religiøse orientering.