Fatwa mot statuer i Egypt

En religiøs fordømmelse av statuer har satt sinnene i kok hos egyptiske liberale og intellektuelle. De frykter at fatwaen truer landets kulturarv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

noen definisjoner

Fatwa - en dom innen islamsk rett (sharia), som er utstedt av en skriftlærd. Vanligvis blir en fatwa utstedt etter ønske fra en person, for å avgjøre en sak der islamsk lovgivning er uklar.

Mufti - En islamsk skriftlærd som fortolker islamsk rett og som har myndighet til å utstede fatwaer.

Sharia - tradisjonell islamsk lov. Tradisjonelt trekker ikke islam noen grenser mellom religiøst og sekulært liv, på samme måte som de fleste klassiske religioner. Sharia dekker derfor alt fra religiøse ritualer til aspekter ved dagliglivet. Moderne liberale bevegelser innen islam er i opposisjon til det tradisjonelle synet på religiøse lover. Det finnes forskjellige lovskoler med ganske ulike fortolkninger av påbud i islam.

Sekulær - betyr verdslig, altså noe som ikke har med religion å gjøre. Et sekulært samfunn er et samfunn der det er liten sammenheng mellom lover og styresmakter på den ene siden, og religiøse påbud og ledere på den andre siden.

 

Det er stormuftien i Egypt, Ali Gomaa, som har utstedt den aktuelle fatwaen. Han er landets øverste lærde innen islam og sharia.

Berømte statuer

Innenfor Islam er det vanlig å være forsiktig med representasjoner av menneskets figur. Dersom en statue så mye som minner om avgudsdyrking blir det ikke satt pris på.

Samtidig har Egypt noen av verdens aller mest berømte statuer, som er like gamle som faraoene. Museene og de gamle templene er fulle av dem, og de er blant verdens mest dyrebare kulturskatter.

Det finnes også en mengde nyere statuer rundt om i de store byene.

Erklært syndig

 
   
 

Fatwaen skal ha erklært at det er syndig å vise frem og lage statuer, og har skapt rabalder.

Mange husker nok ødeleggelsen av de 1 500 år gamle buddha-statuene i Afghanistan i 2001.

Stadig flere fatwaer får plass i aviser, på Internett og via satellittkanaler. Egypterne synes å vende seg til sine religiøse ledere i stadig større grad for å få avklaring på hva som er riktig og galt.

Fatwaen mot statuene kom etter at en person hadde søkt muftiens råd om dette.

- Økende religiøsitet

- Dette reflekterer den økende religiøsiteten i det egyptiske samfunnet, sier Mohamed al-Sayed Said, ved al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies til BBC.

- Det vi opplever nå er et stadig større gap mellom sekulære og religiøse kulturer, sier han.

Nye kommunikasjonsformer som Internett har sørget for at det blir lettere for enkeltpersoner å stille spørsmål til de lærde om forskjellige aspekter ved religionen, og fatwaene når lett frem til mange.

Muslim Brotherhood

Den eneste politiske grupperingen som opplever fremgang i Egypt om dagen er det islamistiske Muslim Brotherhood.

De kontrollerer nå ett av fem seter i parlamentet, og er større enn noen annen opposisjonsgruppe.

Politisk undertrykkelse, dårlig økonomisk politikk og misnøye med alliansen med USA er noen av forklaringene som blir trukket frem for å sette Muslim Brotherhoods fremgang i perspektiv.

Politisk islam

På grunn av strenge restriksjoner på politisk aktivitet har moskeer og religiøst veldedighetsarbeid vært de eneste stedene med rom for grasrotopposisjon mot regimet.

- Dersom landet fortsetter å feile økonomisk og politisk, vil politisk islam bli den rådende ideologien, sier Said.

Lenker:

BBC; Egyptians look to Islam for answers

Powered by Labrador CMS