Stadig flere kvinner driver med jakt i Norge. De siste 20 årene har andelen økt med over 50.000 personer, ifølge tall fra SSB.
Stadig flere kvinner driver med jakt i Norge. De siste 20 årene har andelen økt med over 50.000 personer, ifølge tall fra SSB.

Stadig flere kvinnelige jegere i Norge

Flere kvinner velger å ta jegerprøven i Norge. De siste 20 årene har antall kvinnelige jegere økt med over 50.000 personer, ifølge tall fra SSB.

I alt 537.400 norske kvinner og menn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2022/2023, ifølge SSB.

Hvert år øker andelen kvinner i jegerregisteret. I jaktåret 2002/2003 var kvinneandelen litt over 8 prosent med 31.200 kvinnelige jegere, mens den nå er på 16 prosent med 85.800 registrerte kvinnelige jegere.

I jaktåret 2022/2023 var det 192.800 som betalte jegeravgiften, av dem var 9,9 prosent kvinner. I Trøndelag var det 28.300 jegere som betalte jegeravgiften, fulgt av Innlandet med 22.800 jegere.

I tillegg til norske jegere betalte 1.530 utenlandske jegere jegeravgiften for jaktåret 2022/2023. Her var flest fra Danmark (610), etterfulgt av Sverige (310) og Tyskland (210). I alt var det jegere fra 36 land som betalte jegeravgiften, og som dermed hadde lov til å jakte i Norge.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS