Humler inne i bolet som ble overvåket. Humlene er av arten Bombus impatiens. Dronningen er til høyre i bildet. (Foto: James Crall)
Humler inne i bolet som ble overvåket. Humlene er av arten Bombus impatiens. Dronningen er til høyre i bildet. (Foto: James Crall)

Forskere fulgte med på 1700 humler i ukesvis

Og de lærte mye om hvordan humlene organiserer livet i bolet.

Publisert

Se for deg forskere som sitter og følger med på en og en humle inne i et humlebol. Hver eneste minste bevegelse med kartlegges, mens humlene ikke må blandes sammen.

Det høres ikke mulig ut. Det er det kanskje ikke heller, uten hjelp av automatisert sporing. En amerikansk forskergruppe har merket hver eneste humle inne i et bol slik at et automatisk sporingssystem kan følge med humlene.

Du kan se hvordan dette foregår i videoen under. Men dette fører til et annet spørsmål. Hvorfor vil forskerne vite hva hver eneste humle i et bol foretar seg?

Sosiale insekter

Humler, akkurat som bier eller maur, lever i kolonier. På en eller annen måte klarer disse koloniene å organisere seg og reagere på endringer ganske fort. Hver humle må gjøre arbeidsoppgavene sine, samtidig som den må gjøre det kolonien trenger.

Forskerne ville se hvordan humlene var organisert inne i bolet, og hvordan de reagerte på en krise: De fjernet blant annet alle humlene som var ansvarlige for å samle inn nektar fra den store verden på utsiden.

Men først: Hvordan er egentlig et humlebol organisert?

Etablerte roller

Forskerne så at de fleste humlene hadde veldig spesialiserte oppgaver som var knyttet til spesielle steder i bolet. Humlene beveget seg lite utenfor det området de hørte hjemme i. Noen gjorde nesten ikke noe annet enn å passe på larver, mens andre hadde oppgaven med å reise ut for å samle mat.

Men forskerne satte bolet på en skikkelig prøve ved å fjerne alle humlene som hadde matinnsamlings-jobben.

Men dette vippet ikke humlene av pinnen. Noen humler er mer i kontakt med matlagrene enn andre, blant annet på grunn av oppholdssted i bolet, og disse humlene reagerte ganske fort på at innsamlingen hadde stoppet opp. Det var større sjanse for at disse humlene byttet jobb og tok over matinnsamling sammenlignet med humler som var andre steder i bolet.  

Men hvordan skjønte de at de måtte få nye jobber?

En av de merkede humlene er ute og høster mat. (Bilde: James Crall)
En av de merkede humlene er ute og høster mat. (Bilde: James Crall)

Feromoner?

Insekter har mange måter å kommunisere på inne i kolonier. Blant annet kan de sende ut feromoner som forteller hva humlene må gjøre via lukt.

Men her er det sannsynligvis snakk om informasjon i selve maten, mener forskerne. Humlene som hadde mest kontakt med mat var de som byttet jobb, og det har tidligere blitt vist at humler kan plukke opp beskjeder via mat. Denne studien fra 2005 viste at humler endrer atferd når sukkerinnholdet i maten endrer seg.

Humlene som tok over matauk-jobben ble klar over matmangelen, og responderte med å ta den jobben.

Referanser:

Crall: Spatial fidelity of workers predicts collective response to disturbance in a social insect. Nature, 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-03561-w. Sammendrag