På denne tiden av året kan du se gul frostmåler som voksen sommerfugl på jakt etter en make. Forskerne vil ha din hjelp til å finne ut hvor langt nord de lever. (Foto: Jon Aars)
På denne tiden av året kan du se gul frostmåler som voksen sommerfugl på jakt etter en make. Forskerne vil ha din hjelp til å finne ut hvor langt nord de lever. (Foto: Jon Aars)

Nå kan du bli med på målerjakt

Forskere vil ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av gul frostmåler i Nord-Norge. I høst kan du registrere bilder og observasjoner i appen Målerjakt.

En kort periode om høsten tar den gule frostmåleren til vingene. Tiden er inne for å finne en make. Denne gule sommerfuglen kan minne om et høstgult bjørkeblad, og du ser den gjerne på husvegger i nærheten av utelys. Et vanlig høsttegn i Sør-Norge, men inntil nylig har den ikke vært å se lengst nord i landet. De siste årene har arten imidlertid trukket stadig lenger nord der den gjør skade på fjellbjørkeskogen.

Med appen og innsatsen fra frivillige målerjegere håper forskere fra NINA og UiT å kartlegge artens nordlige utbredelse.

– Dette er den arten av bjørkemåler i Nord-Norge vi vet minst om, sier Jane Uhd Jepsen, seniorforsker i NINA med målere som arbeidsfelt.

– Vi vet at gul frostmåler har spredt seg nordover så langt som til Troms de siste tiårene. Men akkurat hvor langt nord og øst har den kommet? Finnes den i indre Troms? Eller i Finnmark? Det vil vi finne ut ved å invitere til målerjakt.

Når du finner en måler som du mener er gul frostmåler, så ta et bilde med appen og send det inn. Det gjør ingenting om du tar feil. Alle bilder bekreftes av en ekspert i løpet av kort tid, og de vi kan artsbestemme med sikkerhet legges inn på kartet som nye registreringer.

Powered by Labrador CMS