En veps av arten <em>Polistes dominula</em> på vei tilbake til bolet med mat. (Foto: Tanya Pennell)
En veps av arten Polistes dominula på vei tilbake til bolet med mat. (Foto: Tanya Pennell)

Tilbud og etterspørsel på vepsens frie bol(ig)marked

Hunnveps bidrar mindre til fellesskapet når de har muligheten til å flytte til en annen koloni.

Publisert

Bikuber, vepsebol og maurtuer brukes ofte som bilde på et samfunn der alle individene gjør det de kan til fellesskapets beste.

Liknende samarbeid finnes hos noen arter av fugler, fisk og primater som oss selv.

En ny studie av vepsekolonier viser at heller ikke de slipper unna markedskrefter og antisosial egoisme. I hvert fall hos arten Polistes dominula, som forskere nå har studert nærmere.

Ikke forlokkende med eget bol

Ikke alle hunnveps får være dronning. Likevel er det nok av oppgaver å fylle for underordnede hunner. De sanker mat til flokken og bidrar til at den overordnedes avkom vokser opp. Til gjengjeld får de husly og fellesskap.

Men de har alltid mulighet til å flytte. Hunnveps av denne arten kan nemlig opprette sin egen koloni eller de kan flytte inn sammen med en annen.

Det første er veldig risikabelt og ingen reell trussel mot en etablert koloni. Forskerne så liten effekt da de la til rette for å bygge nye bol i nærheten av testkolonien sin.

– Det å innvie sin egen koloni er sjelden vellykket, skriver Lena Grinsted og Jeremy Field fra University of Sussex.

Men da vepsen fikk naboer i form av andre etablerte kolonier, gikk det annerledes. Hunnene som fritt kunne velge om de ville flytte, ble mindre effektive matsankere.

– Større underordnede, som mer sannsynlig kan bli selvstendige dronninger i fremtiden, ble mindre underdanig overfor den dominerendedronningen. Dette tyder på at den dominante kan ha måttet godta en dårligere avtale for å beholde sine underordnede, heter det i studien.

Bedre tariffavtale

Det var som om de fikk en bedre deal med dronningen sin. Greit, dere kan gå ned til sekstimersdag hvis dere lover å bli boende.

– Sanking av mat er en nødvendig oppgave for å opprettholde en koloni. Men det er også farlig for den som må ut å sanke, skriver tidsskriftet Nature Communications i en pressemelding.

– Funnene viser at underordnede veps tar mindre risiko når de har flere tilgjengelige alternativer.

Referanse:

Grinsted og Field: Market forces influence helping behaviour in cooperatively breeding paper wasps. Nature Communications, januar 2017, doi: 10.1038/ncomms13750