Silkeormer som spiser seg gjennom morbær-blader, deres foretrukne diett. (Bilde: Fastily/CC BY-SA 3.0)
Silkeormer som spiser seg gjennom morbær-blader, deres foretrukne diett. (Bilde: Fastily/CC BY-SA 3.0)

Når begynte silkeormen å lage silke for oss?

Forskjellene på ville og tamme silkeormer har blitt karlagt.

For et utrent øye ser silkeormen ut som en liten, helt ordinær insektlarve. En gang i tiden fant folk ut at kokongen den spinner når den skal endres fra larve til voksen nattsvermer er laget av et helt spesielt materiale.

Disse fibrene kan brukes til å lage stoffet vi kjenner som silke. Hvis du er nysgjerrig på prosessen, kan du ta en kikk på videoen i bunn av saken, hvor hele den tradisjonelle silkemakingen blir vist fram.

Kinesiske forskere har samlet sammen over 130 forskjellige silkeorm-varianter som brukes til silkeproduksjon, for å se på historien til denne lille tassen.

Silkeormen ble spredd langs en av verdenshistoriens viktigste handelsveier, som også har blitt oppkalt etter selve produktet: Silkeveien.

Den besto av flere handelsruter mellom Kina, Europa, Afrika og Midtøsten, og forskere antar at den ble først tatt i bruk før år null.

En karavane som reiser langs silkeveien rundt år 1380. Illustrasjonen er fra det Katalanske Atlaset. (Bilde: Offentlig eiendom)
En karavane som reiser langs silkeveien rundt år 1380. Illustrasjonen er fra det Katalanske Atlaset. (Bilde: Offentlig eiendom)

Opphavet

Silkeormene som er undersøkt i dette forskningsprosjektet kommer fra blant annet Japan, Europa og Kina, men de stammer alle fra det samme opphavet, de første "tamme" silkeormene som ble domestisert i Kina.

Ved å se på den genetiske historikken, og jobbe seg bakover, mener forskerne at dette skjedde for rundt 5000 år siden. Ormen som brukes til silkeproduksjon kalles for Bombyx mori, men det er en domestisert variant av den ville, kinesiske silkeormen, eller Bombyx mandarina.

Forskerne kunne tydelig se hvordan de tamme silkeormvariantene hadde endret seg, sammenlignet med sitt ville opphav.

De kunne også se at silkeormen hadde spredd seg langs silkeveien og til Japan i forskjellige tidsperioder, etter hvert som handelen økte og silkeproduksjon begynte andre steder.

To voksne nattsvermere som silkeormen utvikler seg til. (Bilde: Oakenking/CC BY-SA 2.5)
To voksne nattsvermere som silkeormen utvikler seg til. (Bilde: Oakenking/CC BY-SA 2.5)

Mer silke

Denne ormen har blitt avlet fram for å produsere mer silke. Det var endringer i for eksempel gener som styrer stoffskifte, som gjorde at ormene kunne lage mer av det dyrebare stoffet.

Silkeormer som ble brukt til produksjon i varmere, tropiske strøk kunne formere seg raskere etter at de hadde blitt nattsvermere, sammenlignet med varianter som levde i kjøligere områder.

Selv om det kan være hundrevis av meter med silketråd i en kokong, trengs det mange ormer for å lage ett plagg. En ren silke-kimono er laget av kokongene til rundt 5000 silkeormer, ifølge Wikipedia. Da er det kanskje ikke så rart at dette har vært et luksusprodukt i tusenvis av år.

Under kan du se en video fra nettstedet Vox som viser hvordan man lager silke på tradisjonelt vis.

Referanse


Xu mfl: The evolutionary road from wild moth to domestic silkworm. Nature ecology & evolution, 2018. DOI: 10.1038/s41559-018-0593-4. Sammendrag

Powered by Labrador CMS