Det er forsket lite i Norge på hvordan strømmene av arbeidsmigranter påvirker samfunn utenfor storbyene. Derfor setter forskere ved Bygdeforskning nå i gang et prosjekt som skal ta for seg nettopp dette. (Foto: Egil Petter Stræte/Bygdeforskning)
Det er forsket lite i Norge på hvordan strømmene av arbeidsmigranter påvirker samfunn utenfor storbyene. Derfor setter forskere ved Bygdeforskning nå i gang et prosjekt som skal ta for seg nettopp dette. (Foto: Egil Petter Stræte/Bygdeforskning)

Hvordan blir Distrikts-Norge påvirket av arbeidsinnvandring?

Arbeidsinnvandring til urbane samfunn er etter hvert godt dokumentert. Det er imidlertid forsket lite, både i Norge og internasjonalt, på hvordan strømmene av arbeidsmigranter påvirker rurale samfunn.

Det nye prosjektet GLARUS (Global Labor in Rural Societies) omhandler arbeidsmigrasjon til rurale samfunn, og hvordan distriktskommuner og lokalsamfunn berøres av dette. Prosjektet vil også ta for seg på hvilken måte migrasjon til distriktene skiller seg fra migrasjon til urbane områder.

Svein Frisvoll ved Norsk senter for bygdeforskninger er en av deltakerne i prosjektet. Han vil se på flere næringer enn bare landbruket i rurale områder. Fiskeindustrien og en kombinasjon av reiseliv og industri har derfor fått hvert sitt case.

– Bygdeforskning sitt bidrag er å se på i hvilken grad arbeidsinnvandrere deltar i og inkluderes i stedsutviklingen i kommunene, forteller Frisvoll.

Powered by Labrador CMS