Testosteron gjør deg mer ego

Godt samarbeid krever balanse mellom uavhengige vurderinger og gruppetenkning. Testosteron forskyver denne balansen mot egosentrisk uavhengighet, mens oxytocin fremmer gruppetenkning, ifølge britiske forskere.

For mye egosentrisk uavhengighet skader samarbeidet ved at kloke motargumenter overhøres, mens for mye gruppetenkning kan hindre kritiske innvendinger i å komme fram.

Forskerne ga en gruppe kvinner testosteron, mens en kontrollgruppe ikke fikk. Menn ble ikke brukt, fordi de har naturlig høye nivåer av testosteron som forstyrrer forsøket.

Kvinnene ble satt i grupper på to for å løse oppgaver. De som fikk testosteron, ble merkbart mindre lydhøre overfor argumentene til makkeren, ifølge forskningen som legges fram i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B. (forskning.no/ac)