Barnehagelærerstudenter er de mest fornøyde studentene ved Høgskolen i Østfold. (Foto: HiØ)
Barnehagelærerstudenter er de mest fornøyde studentene ved Høgskolen i Østfold. (Foto: HiØ)

Fornøyde masterstudenter på barnehage-studiet i Østfold

Resultatene fra NOKUTs undersøkelse Studiebarometeret viser at studentene som tar en mastergrad i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (deltid) er de mest fornøyde ved Høgskolen i Østfold.

– Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid mellom studenter og lærere, der begge parter bidrar aktivt inn i læringsarbeidet og med en god variasjon i arbeidsformer, forteller professor og fagansvarlig Ninni Sandvik.

Sandvik tror de gode resultatene blant annet skyldes en oppriktig interesse for studentenes tenkning, og ikke minst at lærerne er tilgjengelig i den grad det lar seg gjøre, for å gi studentene tilbakemeldinger og innspill når de trenger det.

Dette er viktige tilbakemeldinger for oss som høgskole. Det gir et tydelig signal om at den innsatsen som de fagansatte legger ned bærer frukter. Samtidig er det viktig for høgskolen å ha nærhet til arbeidslivet noe dette studiet er et bevis på, sier fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

Les hele saken på nettsidene til Høgskolen i Østfold.

Powered by Labrador CMS