En notis fra Høgskolen i Innlandet - les mer.

Larver av melbille kan bli proteinrik føde for både mennesker og dyr.
Larver av melbille kan bli proteinrik føde for både mennesker og dyr.

Kan insekter brukes som mat og fôr?

Høgskolen i Innlandet deltar i et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt for produksjon av melbillelarver til mat og fôr.

Prosjektet heter KLIPP, som står for Klimasmart proteinproduksjon. Målet er å bidra til en grenseoverskridende storskalaproduksjon av insekter til mat og fôr i Indre Skandinavia og for det europeiske markedet.

KLIPP skal kartlegge de strukturelle forutsetningene for insektproduksjon, øke mulighetene for kommersialisering og gjennom nye forretningsmodeller bidra til realiseringen av industripotensialet for insekter.

I tillegg til HINN deltar Dalarna Science Park i Sverige, Klosser Innovasjon og Ålborg Universitet i Danmark i prosjektet.

Et sterkt økende befolkning fører til et økende global behov for protein, samtidig som klimautslippet skal minske. Det forventes at proteinproduksjonen må økes med 60 prosent for å dekke behovet til 10 milliarder mennesker i 2050.

Insekter har høy ernæringsmessig verdi og proteinkvalitet. Insektproduksjon har miljømessige fordeler ved at utslippene av klimagasser er lav og matsvinn reduseres ved å bruke matavfall som insektfôr.

Prosjektet går over 3 år og starter opp i januar 2020.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Høgskolen i Innlandet

Powered by Labrador CMS