40 prosent færre pasienter ble registrert med diagnosen hjerteinfarkt i 2021 enn i 2012.
40 prosent færre pasienter ble registrert med diagnosen hjerteinfarkt i 2021 enn i 2012.

40 prosent nedgang i hjerteinfarkt på ti år

Den siste tiårsperioden er det registrert en nedgang på 40 prosent i hjerteinfarkt. Årsaken knyttes til sunnere livsstil.

– Positive endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol og røyking forklarer en stor del av nedgangen i hjerte- og karsykdommer, sier overlege Rune Kvåle i Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

I pandemiåret 2020 ble det registrert færre pasienter enn forventet med diagnosene akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt, men i 2021 var antallet personer registrert med hjerte- og karsykdommer tilbake til forventet nivå.

Årsaken til at antallet personer med atrieflimmer fortsatt er noe lavere enn forventet ut fra årene før pandemien, er ikke kjent.

– Noe av nedgangen kan sannsynligvis forklares av at færre personer uten symptomer har fått påvist denne diagnosen også i 2021, som følge av færre behandlinger eller innleggelser for andre tilstander på sykehusene i 2021, ifølge FHI.

Statistikken fra Hjerte- og karregisteret viser at totalt 369.420 pasienter ble registrert i Hjerte- og karregisteret i 2021, hvorav 13.643 personer fikk diagnosen akutt hjerteinfarkt.

Av disse var 35 prosent kvinner, og 11.548 av pasientene hadde ikke blitt registrert med diagnosen i løpet av de fem foregående årene.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS