Siden 2017 har kreft vært den vanligste dødsårsaken i Norge, men både raten for kreft og hjerte- og karsykdom har falt de siste årene.
Siden 2017 har kreft vært den vanligste dødsårsaken i Norge, men både raten for kreft og hjerte- og karsykdom har falt de siste årene.

Kreft og hjerte- og karsykdommer var de vanligste dødsårsakene i Norge i 2019

Målt i antall dødsfall og antall dødsfall per 100 000 personer var kreft og hjerte- og karsykdommer de vanligste dødsårsakene i Norge i fjor.

Det kommer fram i Dødsårsaksregistrert til Folkehelseinstituttet, som torsdag publiserte tallene for 2019 – året før koronapandemien.

Ifølge FHI blir tallene viktige bakgrunnstall når dødeligheten både før og etter pandemien skal analyseres.

– 2019-tallene viser hva folk døde av i året før pandemien. Disse tallene blir et viktig sammenligningsgrunnlag når dødeligheten i det største unntaksåret etter siste verdenskrig skal analyseres, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved FHI i en pressemelding.

Siden 2017 har kreft vært den vanligste dødsårsaken i Norge, men både raten for kreft og hjerte- og karsykdom har falt de siste årene.

I 2019 ble det registrert 10 753 dødsfall der dødsårsaken var kreft og 9629 dødsfall der dødsårsaken var hjerte- og karsykdommer. Den tredje vanligste dødsårsaken var lungesykdommer, foran demens og dødsfall av ytre årsaker, hvor de største gruppene er ulykker, selvmord og narkotikautløste dødsfall.

Powered by Labrador CMS