Bildet viser ung kvinne etter vellykket behandling mot hjernekreft.
Bildet viser ung kvinne etter vellykket behandling mot hjernekreft.

Hjernesvulst-pasienter kan få mer tilpasset behandling

Forskere fra ulike deler av Norge skal nå samarbeide for å bedre overlevelsen av hjernekreft. Målet er at flere pasienter skal få utprøvende behandling.

Hjernekreft er en av kreftformene med lavest overlevelse.

Mens overlevelsen ved en rekke andre kreftformer har økt de siste tiårene, har utsiktene for de som rammes av den alvorligste formen for hjernekreft, stått stille.

Nå gir Kreftforeningen 15 millioner kroner til etablering av en ny ekspertgruppe for behandling av hjernesvulst, som består av klinikere og forskere fra hele landet, skriver Dagensmedisin.no.

Et mål med den nye satsningen, er å tilby flere norske hjernesvulst-pasienter tilgang til ny og eksperimentell behandling.

Under 5 prosent overlever

Hvert år rammes 200-250 personer i Norge av glioblastom - den mest aggressive formen for hjernesvulst.

Pasientene lever bare gjennomsnittlig i 14-16 måneder etter diagnosen, selv om de får den best mulige behandlingen som hittil er dokumentert.

I de fleste tilfeller fjernes mest mulig av svulsten kirurgisk, deretter får pasienten strålebehandling og kjemoterapi (cellegift).

Under 5 prosent overlever i minst fem år.

Dette er ikke blitt nevneverdig forbedret på 40 år.

Vil lage skreddersydd behandling

Rolf Bjerkvig, professor ved Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen (UiB), skal lede ekspertgruppen. Han har forsket på hjernesvulster i over 30 år.

– Hvorfor er dødeligheten ved hjernekreft-formen glioblastom så høy?

– Det er flere grunner. En årsak er at svulsten ofte er ekstremt infiltrert i hjernen, slik at det er vanskelig å fjerne hele kirurgisk, sier Bjerkvig til forskning.no.

En annen grunn er at kreftcellene er ekstremt ulike.

- Fordi svulstene er så genetisk forskjellige, varierer det veldig hvor godt hver pasient reagerer på medikamentell behandling, forklarer Bjerkvig.

Målet er å utvikle ny medisinsk teknologi, som gir mulighet for å behandle pasienten basert på det genetiske kjennetegnet til hver enkelt pasients svulst.

- Vi vil prøve å dyrke mikrosvulster fra pasientens svulst i laboratorium, og så eksperimentere oss frem til hvilke medikamenter som treffer akkurat disse svulstene best, forklarer han.

Forskerne og klinikerne som er med i den nye satsningen, er fra både Bergen, Oslo, Trondheim og Nord-Norge.

Behovet for bedre behandling er stort

Pengene kommer fra innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft, som de siste to årene har gått til satsing på kreftformer som få overlever.

– Dette er en viktig dag for norsk hjernesvulstforskning, skriver generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en e-post til forskning.no.

- Dette er et viktig innsatsområde for Kreftforeningen, fordi behovet for mer kunnskap og bedre behandlingsformer er veldig stort, understreker Stenstadvold Ross.

Bukspyttkjertelkreft og lungekreft

Gjennom årene har Kreftforeningen gitt midler til en rekke forskningsprosjekter.

- De siste årene har vi intensivert innsatsen for å bedre noen av de mest dystre prognosene, skriver Stenstadvold Ross til forskning.no.

I likhet med hjernekreft, har bukspyttkjertelkreft, lungekreft og spiserørskreft også lav overlevelse.

I fjor ga Kreftforeningen 22 millioner kroner til å opprette en nasjonal ekspertgruppe for bukspyttkjertelkreft, og til et kvalitetsregister for samme kreftform.

- Fra før har vi opprettet en ekspertgruppe for lungekreft. Denne gruppens arbeid ble styrket med ytterligere 14, 8 millioner kroner i fjor, opplyser hun.

Eksperter fra fire byer slår seg sammen

Bjerkvig understreker at pengegaven fra Kreftforeningen bare utgjør et fundament i forskningsprosjektet.

- Vi vil ha behov for 50-60 millioner totalt for at dette skal lykkes, sier han til forskning.no.

I tillegg til Rolf Bjerkvig deltar overlegene Terje Sundstrøm og Tor-Christian A. Johannessen ved Haukeland universitetssykehus, samt overlege og professor Hrvoje Miletic ved UiB/Haukeland i ekspertgruppen.

Fra Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo er overlegene Einar Vik Mo og Petter Brandal, samt professor Iver A. Langmoen med.

Overlege Ole Solheim deltar fra St. Olavs hospital og NTNU. Fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, (UNN), deltar professor Tor Ingebrigtsen.

Kreftregisterets representant og nestleder er Tom Børge Johannesen.

Referanse:

Han skal lede ny storsatsing på hjernekreft. Pressemelding fra Kreftforeningen, 12. januar 2020.

Powered by Labrador CMS