Taranteller avdekker hjernens fryktmekanismar

Engelske forskarar har funne ut hjernen din reagerer ulikt avhengig av om du ser ein tarantell nærme seg eller fjerne seg.

I samarbeid med


 

Denne saken er produsert av NRK.

Vi menneske er programmert til å frykte store, hårete edderkoppar.

Nettopp difor har engelske forskarar ved University of Cambridge funne ut at taranteller er ideelle for å studere frykt hos menneske.

I ein studie som er publisert i tidsskriftet PNAS , har Dean Mobbs og hans kollegaer brukt funksjonell MRI til å sjå hjernens respons på taranteller hos 20 frivillige forsøkspersonane.

 

____________________

 

Les hele saken på NRK.no

 

Powered by Labrador CMS