Denne neandertaleren led av mange forskjellige plager.  (Foto: Erik Trinkaus)
Denne neandertaleren led av mange forskjellige plager. (Foto: Erik Trinkaus)

De kan ha tatt vare på sine syke og svake i årevis

Han hadde antakelig store funksjonsnedsettelser store deler av livet, men levde likevel lenge. Hvordan klarte han det i verden slik den var for 50 000 år siden?

Publisert

Neandertalerne er et stort mysterium for oss. De var våre nærmeste slektninger av de andre menneskeartene, men de døde ut for rundt 40 000 år siden.

Men hadde de noen kultur, og hvordan så den ut? Hvordan behandlet de hverandre? Vi har ikke noen beskrivelser av neandertalerlivet, så forskerne må anta hvordan de levde ut fra arkeologiske funn.

Det kan for eksempel være at de bygde steinringer i denne hulen i Frankrike. De er nesten 200 000 år gamle, og består av brukne stalagmitter som har blitt arrangert i ringer. Men var det rituelt, eller hadde det en helt annen funksjon?

De lagde verktøy, men veldig lite har enten overlevd eller blitt funnet.

Et nesten komplett neandertal-skjelett som ble funnet i Irak for mange år siden kan være med på å fortelle en historie om hvordan neandertalerne forholdt seg til hverandre, mener en amerikansk og en fransk forsker.

Men hvordan kommer de fram til denne konklusjonen?

Sannsynligvis døv

Denne neandertaleren døde for rundt 50 000 år siden, og var sannsynligvis nesten døv og hadde svært dårlig syn. Han led av en sykdom som gjorde at ørekanalene grodde igjen på grunn av beinete utvekster.

Neandertaleren hadde mistet den høyre armen fra albuen og ned på ett eller annet tidspunkt, og det ene benet er skjevt, så han hadde problemer med å gå.

Og mye tyder på at han hadde noen av disse problemene gjennom store deler av livet. Han har fått et slag i skallen, kanskje tidlig i livet, som har forårsaket hodeskader. Plasseringen av denne skaden får forskerne til å tro at han hadde nedsatt syn.

Alle disse skadene høres ikke ut som om det hadde hjulpet denne neandertalerens overlevelse i verdenen de levde i den gangen. Neandertalerne levde sannsynligvis i små grupper, og forskerne tror de kunne reist store avstander.

I tillegg til disse andre problemene, led han av en skjelettsykdom som kunne føre til stivhet og dårlig rørlighet.

Men denne mannen klarte å nå en alder på mellom 40 og 50 år. Dermed tror forskerne at han må ha blitt tatt vare på av de han levde sammen med.

Flere neandertaler-skjeletter har blitt funnet i denne hulen i Irak. (Foto: JosephV/CC BY-SA 3.0)
Flere neandertaler-skjeletter har blitt funnet i denne hulen i Irak. (Foto: JosephV/CC BY-SA 3.0)

Omsorg

Forskerne argumenterer med at dårlig syn, hørsel og bevegelse ville vært store ulemper for folk som levde i jeger- og samlersamfunnet.

Men han har overlevd, noe som kan bety at han hadde mye sosial støtte.

Dette er kanskje ikke veldig overraskende, med tanke på at neandertalerne var ganske like oss. Forskerne trekker fram flere neandertalere som har blitt funnet, og som sannsynligvis har blitt begravd i forberedte graver, noe som tyder på at de hadde begravelsesskikker.

Det har også blitt funnet pyntegjenstander og spor etter fargestoffer som neandertalere brukte til å pynte seg.  

Vi går også og bærer på en del neandertaler-DNA, så arven etter neandertalerne lever i beste velgående. Du kan lese mer om når neandertalerne begynte å ha sex med anatomisk moderne mennesker.

Referanser:

Trinkaus mfl; External auditory exostoses and hearing loss in the Shanidar 1 Neandertal. PLOS One, oktober 2017. DOI: 10.1371/journal.pone.0186684.