– Oversikten er nyttig ikke bare for forskere, men også for fagfolk som jobber mot målgruppen, sier prosjektleder bak nytt litteratursøk. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
– Oversikten er nyttig ikke bare for forskere, men også for fagfolk som jobber mot målgruppen, sier prosjektleder bak nytt litteratursøk. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvordan tilpasse informasjon for pasienter med innvandrerbakgrunn?

Folkehelseinstituttet har i april utgitt en oversikt over forskningslitteratur på effekter av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer‐ eller minoritetsbakgrunn. 

Litteratursøket ble gjennomført etter forespørsel fra Nasjonal kompetanseenhet for migrasjon- og minoritetshelse (NAKMI). De 285 artiklene i det internasjonale litteratursøket er sortert i to hovedbolker, Litteraturoversikter og Primærstudier.

– Oversikten er nyttig ikke bare for forskere, men også for fagfolk som jobber mot målgruppen, og som ønsker å utvikle tiltak eller prosjekter på området, sier prosjektleder ved NAKMI Ragnhild S. Spilker, som var initiativtageren til forskningsgjennomgangen. 

– Vi i helse- og omsorgstjenesten trenger mer kunnskaper om metoder for å nå ut med informasjon til pasienter med innvandrer- og minoritetsbakgrunn, sier hun. 

NAKMI er en del av Oslo universitetssykehus. 

Powered by Labrador CMS