Fra 2014 til 2017 sank forventet levealder i USA. En ung person kan nå forvente å leve mellom tre og seks år kortere enn i Norge, avhengig av kjønn.
Fra 2014 til 2017 sank forventet levealder i USA. En ung person kan nå forvente å leve mellom tre og seks år kortere enn i Norge, avhengig av kjønn.

Levealderen synker i USA

Forventet levealder i USA har ikke holdt tritt med andre høyinntektsland. Nå synker den.

Publisert

I 1959 var levealderen i USA 69,9 år. Siden har levealderen økt med ni år frem til 2014, da levealderen nådde en topp på 78,9 år.

Men for seks år siden snudde trenden og forventet levealder har sunket siden da, skriver Dagensmedisin.no.

Fra 2014 til 2017 sank forventet levealder i USA til 78,6 år. Den sank mest blant menn.

Forskerne bak studien i JAMA undersøkte data om forventet levealder fra US Mortality Database og National Center for Health Statistics i perioden 1959 til 2016.

Overdoser og selvmord

Analysen fokuserte på dødsfall blant personer mellom 25 og 64 år i alle de 50 statene.

Mellom 2010 og 2017 økte antall dødsfall fra 328 til 348 per 100 000 innbyggere. Dødsraten økte på tvers av etnisk opprinnelse.

Økningen i dødsfall skyldes overdoser, alkoholmisbruk, selvmord og sykdommer i ulike organer som hjertekar-sykdommer, kreft og leversvikt. Men også skader som trafikkulykker er medvirkende årsak.

Økningen i dødelighet var høyere blant menn enn kvinner.

Den største relative økningen i dødelighetsrater var i New Hampshire og West Virginia.

Til tross for at USA bruker mye penger på helsevesenet, har landet hatt en langvarig helseulempe sammenlignet med andre høyinntektsland, skriver forskerne.

I 2018 sammenlignet amerikanske og britiske forskere helsesystemet i USA og i ti andre rike land rundt i verden: Storbritannia, Canada, Tyskland, Australia, Japan, Sverige, Frankrike, Nederland, Sveits og Danmark.

Resultatene viste at amerikanerne bruker nesten dobbelt så mye på helse per innbygger sammenlignet med gjennomsnittet i de andre landene.

Da Det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging (CDC) offentliggjorde levealder-tall for 2017 viste tallene at antallet overdosedødsfall hadde steget med nesten 10 prosent fra året før.

Tallene viste også da at den forventede levealderen hadde gått ned med 0,1 år sammenlignet med 2016.

– Den forventede leveralderen gir oss et bilde av folks helsetilstand på nasjonal basis. Denne statistikken er en påminnelse om at vi mister for mange amerikanere, for tidlig og for ofte, av årsaker som kan forhindres, sa CDC-sjef Robert Redfield da, ifølge NTB.

Fortsetter å øke i Norge

Imens fortsetter forventet levealder å stige i Norge. I 2018 var forventet levealder for gutter 81 år, og for jenter 84,5 år, ifølge SSB. Dette er den høyeste forventede levealderen i Norge noensinne.

Dette er en økning fra året før, skrev Aftenposten i mars 2019. Økningen var på 0,2 år for jenter og 0,09 år for gutter.

Forskjellen mellom kvinner og menns forventede levealder er nesten halvert siden 1980-årene og er nå nede i 3,5 år.

Langvarig utvikling

Selv om nedgangen i forventet levealder i USA først har skutt fart de siste tre årene som ble undersøkt, har problemet bygd seg opp over lang tid, skriver forskerne.

Allerede i 1998 hadde forventet levealder i USA sunket til under gjennomsnittet blant land i OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

Mens levealderen senere fortsatte å øke i OECD-landene, begynte levealderen i USA å flate ut i 2010.

Referanse:

S. Woolf mf: Life Expectancy and Mortality Rates in the United States, 1959-2017. JAMA, november 2019.