Mørke dager krever levende lys, mener mange. Men diskusjonen går nå i mange hjem. Bør vi bytte ut denne kosen med en LED-versjon?
Mørke dager krever levende lys, mener mange. Men diskusjonen går nå i mange hjem. Bør vi bytte ut denne kosen med en LED-versjon?

Bør vi slutte med levende lys?

Å tenne et lys eller fem er som balsam for sjela for mange i mørketida. Men hvor farlig er det egentlig for den fysiske helsa?

Rundt jul dukker det nesten alltid opp advarsler i mediene som kan gi dem av oss som elsker levende lys dårlig samvittighet.

Kosen vår sprer nemlig skadelige sotpartikler og forurenser innemiljøet, får vi høre. Mange sverger derfor til å bytte ut levende lys med LED-lys.

Ikke mulig å gi et godt svar

Forskere ved Lunds universitet i Sverige har lenge studert hvordan levende lys påvirker helsa vår.

I en artikkel på forskning.se blir en av forskerne, Aneta Wierzbicka, spurt: Hvor farlig er det egentlig med levende lys?

Hun svarer som forskere ofte gjør.

– Det er ikke mulig å gi et godt svar på dette spørsmålet.

Materiale og veke

Det forskeren kan fortelle oss er at når vi brenner lys, blir det dannet små sotpartikler.

Det er en bekymring for at langvarig eksponering av slike partikler kan føre til at vi får hjerte- og lungesykdom.

Men hvor stort utslippet er av disse lysene er, handler i stor grad om hva slags material som er brukt i selve lyset og hvilken veke som er brukt.

Og ikke minst kombinasjonen av dem, forteller forskeren.

Unngå en blafrende flamme

De fleste lys er lagd av parafin, bivoks, soyavoks eller voks fra palmer.

Det blir ofte hevdet at lys av ren stearin er mye bedre for helsa enn andre lys.

Wierzbicka vil ikke anbefale det ene materialet foran det andre. Det som er viktig er hvordan kombinasjonen av materialet og veken er.

Det viktige er at denne kombinasjonen ikke fører til at lyset står og brenner med en blafrende flamme, sier hun til forskning.se.

Hun mener at det krever stor erfaring og kunnskap for å lage et lys med den riktige kombinasjonen.

Vet lite om hvordan det påvirker helsa

Forskerne ved Lund har i en studie undersøkt lys som brant med en blafrende flamme i et lite rom.

De har målt luftforurensningen og beregnet hvordan denne ville blitt om fem lys sto og brant i en leilighet med normal størrelse i 3,5 timer.

De fant ut at forurensningen kan komme over grenseverdiene som er satt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Spesielt om det var snakk om lys med dårlig kvalitet. Dette var når del la til andre forurensningskilder som forekommer i en leilighet.

Hva med duftlys?

Forskeren i Lund sier at de vet hva slags forurensning lys forårsaker. De vet derimot lite om hvor mye de påvirker helsa vår.

Hun anbefaler folk å bruke hvite lys uten farge og lukt, for å få minst mulig stoffer i lufta.

En studie fra 2014 som undersøkte nettopp duftlys, konkluderer derimot med at under normale bruksforhold utgjør heller ikke de en kjent helserisiko.

En smule oppgitt

Seksjonsleder for luft og støy ved Folkehelseinstituttet (FHI), Johan Øvrevik, sa til faktisk.no i 2019 at han er en smule oppgitt over de årlige sakene som dukker oppi mediene om hvor farlig stearinlys er.

– Det er andre ting vi i Folkehelseinstituttet er mer opptatt av når det gjelder luftforurensning, enn stearinlys, sier han.

Antar at det kan gi uønskede effekter

Alt som brenner, avgir små sotpartikler. Dette er ikke spesielt for stearinlys. Både matos og vedfyring – spesielt i åpne peiser – forurenser inneklimaet langt mer enn stearinlys, sier Øvrevik.

Han sier videre til faktisk.no at det er stor enighet om at sotpartikler og svevestøv fra ulike kilder har ulike helseeffekter.

– Men vi vet per i dag ikke nok til å si at sotpartikler fra enkelte kilder er mer helseskadelig enn andre. Det er grunnen til at vi antar at også sotpartikler fra stearinlys kan gi noen uønskede helseeffekter.

Ikke nok forskning

Svevestøv fra stearinlys dreier seg om kortvarige episoder med partikkelkonsentrasjoner, minner Øvrevik om.

– Det frigjøres mest svevestøv i det et lys blåses ut, men konsentrasjonen synker raskt. Om dette er nok til å forårsake noen helseskade, har vi ikke nok forskning på til at vi kan konkludere, sier Øvrevik.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS