– Håpet er at vi til slutt får utviklet prototyper på teknologiske virkemidler som kan testes ut i praksis, sier Camilla Gjellebæk ved HiØ. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
– Håpet er at vi til slutt får utviklet prototyper på teknologiske virkemidler som kan testes ut i praksis, sier Camilla Gjellebæk ved HiØ. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Millionbeløp til forskning på velferdsteknologi

Høgskolen i Østfold (HiØ) og Högskolan Väst (HV) har sammen med flere samarbeidspartnere i Sverige nylig mottatt til sammen over 20 millioner kroner for å kartlegge behov og utvikle konkrete forslag til tekniske hjelpemidler som kan være til hjelp i eldreomsorgen.

Både Norge og Sverige har gode velferdsordninger som utfordres av at levealderen de siste 20 årene har økt. Dette gir oss nye omsorgsutfordringer som blant annet knapphet på omsorgsarbeidere.

 

– De fleste som har en kronisk sykdom, ønsker å forbli selvstendige, hjemmeboende og klare seg mest mulig selv, så lenge som mulig, forteller høgskolelektor ved HiØ Camilla Gjellebæk.

Gjellebæk forsker på hvordan vi kan utnytte ny teknologi, finne nye bruksområder for allerede eksisterende hjelpemidler, i tillegg til å se på hvordan innføring av ny teknologi påvirker organiseringen av arbeidet.

Målet er å gjøre hverdagen bedre for pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten. Forskerne vil også legge til rette for større grad av egenmestring for den enkelte og gjøre tjenesteutøverne i stand til å bidra i innovasjons- og utviklingsarbeid når det gjelder det å utnytte ressursene på best mulig måte.

Powered by Labrador CMS