Blir du dummere om du må oppholde deg i dårlig belyste rom eller kontorer? En ny amerikansk studie setter søkelys på noe alle opplever.

Blir vi dumme av dårlig lys?

Å tilbringe mye tid i rom eller på kontorer med svak belysning gjør oss dummere, tror forskere bak en ny studie på rotter.

10.2 2018 05:00

Denne studien er gjort på rotter, ikke på mennesker. Likevel mener forskerne ved Michigan State University at effekten de så av belysning på rotters evne til å lære og å huske, kan være relevant også for mennesker.

Tidligere studier har flere ganger vist noe lignende. Både skolebarn, voksne og pasienter med tidlig demens har fått bedre kognitive evner, om de får oppholde seg i rom med godt lys.

Men hvorfor det skjer har ikke forskerne forstått.

30 prosent redusert hjernekapasitet

Nilrottene som deltok i denne studien ligner på oss mennesker. De er våkne om dagen og sover om natten når det er mørkt.

I fire uker ble to grupper rotter utsatt for henholdsvis godt og dårlig lys på dagtid.

Forskerne som er eksperter på nevrovitenskap, så at rottene som måtte oppholde seg i dårlig lys fikk redusert kapasiteten i den delen av hjernen som kalles hippocampus med hele 30 prosent.

Hippocampus spiller en viktig rolle for hukommelsen vår. Den hjelper oss også å lære. Og den hjelper oss med orienteringsevnen.


Rotter som i fire uker var blitt utsatt for dimmet lys (DLD) hadde i gjennomsnitt 30 prosent mindre av det som kalles dendrittiske forbindelser i hjernen, enn rottene som fikk oppholde seg i god belysning (BLD). Dette framgår tydelig av bildene. Når rottene etterpå skulle finne veien gjennom en labyrint, klarte de første seg klart dårligere enn de siste. (Foto: Michigan State University)

Lys påvirket orienteringsevnen

Forskerne så blant annet helt tydelig hvordan rotter som hadde fått oppholde seg i godt lys, hadde langt bedre orienteringsevne.

I en del av eksperimentet lot de rotter som først hadde oppholdt seg i dårlig lys i fire uker få en fire ukers hvilepause fra eksperimentet, før de deretter fikk ytterligere fire uker på seg med godt lys i taket. Da ble disse rottene gode til å orientere seg, de også.

Studien som er blitt finansiert av amerikanske helsemyndigheter, skal være den første som viser hvordan lysendringer tilsvarende de vi mennesker kan oppleve innendørs i hverdagen, påvirker et dyrs hjerne.

I Norge tilbringer vi det aller meste av dagen innendørs, i rom med kunstig belysning.

Kvinner er i gjennomsnitt innendørs 22½ av døgnets 24 timer. Menn er i gjennomsnitt innendørs 21½ timer hvert døgn, ifølge SSB sin tidsbrukstudie fra 2012.

Tilsvarer å lete etter bilen i et parkeringshus

Antonio Nunez, psykolog og en av forskerne bak studien ved det amerikanske universitetet, forteller at rottene etter å ha blitt eksponert for nedtonet lys omtrent som på en overskyet vinterdag i Midtvesten i USA, viste en klar svekkelse i evnen til å orientere seg.

Lyset tilsvarer omtrent det mange av oss rusler rundt i når vi er innendørs.

– Den svekkelsen rottene opplevde kan sammenlignes med at du ikke finner igjen bilen din i et travelt parkeringshus, etter å ha tilbrakt noen timer inne på et kjøpesenter eller i en kinosal, mener Nunez.

Dum av dempet belysning

Forskerne ved Michigan State University har også kikket nærmere på hva som skjer inne i hjernen.

De fant at svakt lys over lang tid førte til en betydelig nedgang i et peptid som hjelper hippocampus med å holde formen oppe.

Det samme peptidet setter også ulike nevroner i hjernen vår i stand til å «snakke» med hverandre.

– Blir det færre forbindelser mellom nevronene i hjernen, svekkes læringsevne og hukommelse, forklarer Joel Soler. Han er doktorgradsstudent i psykologi og medforfatter bak studien i fagtidsskriftet Hippocampus.

– Eller sagt på en annen måte: I dempet belysning blir vi dumskaller.


De tre forskerne Joel Soler (venstre), Lily Yan og Tony Nunez ved Michigan State University mener at det å oppholde seg i for dårlig lys hjemme eller på kontoret, svekker hjernekapasiteten. (Foto: Michigan State University)

Kan hjernen påvirkes?

Siden Hippocampus sitter et stykke inne i hjernen både hos oss mennesker og hos rottene som deltok i dette eksperimentet, kan ikke lys påvirke denne delen av hjernen direkte.

Kanskje er sammenhengen i stedet slik: I en annen del av hjernen som kalles hypothalamus produseres et peptid ved navn orexin. Forskere vet at orexin kan påvirke flere prosesser i hjernen vår. Kanskje er det denne peptidet som igjen påvirker hippocampus?

Forskerne vil nå finne ut av dette gjennom å gi orexin til rotter som oppholder seg i svakt belyste rom, for å se om hjernen deres klarer seg bedre.

Øyesykdommer gir for lite lys

Muligens kan disse studiene brukes til å hjelpe en god del mennesker.

Både eldre og andre har noen ganger kognitive svekkelser som kan settes i sammenheng med øyelidelser som grønn stær og aldersrelatert svekket netthinne (AMD).

Lily Yan, nok en forsker bak dette prosjektet, peker på at personer med slike øyesykdommer ikke mottar nok lys gjennom øynene.

– Kan vi manipulere grupper av nevroner i hjernen deres, og slik omgå mangelen på lys, så kan vi kanskje gi dem de samme fordelene som de ville ha hatt om de var blitt utsatt for tilstrekkelig med lys, sier Yan.

Forskerne spekulerer også på om denne forskningen, som foreløpig altså bare er utført på rotter, kanskje kan vise seg å hjelpe også andre personer med svekkelser i hjernen.

 

Referanse:

Joel E. Soloer m.fl: «Light modulates hippocampal function and spatial learning in a diurnal rodent species: A study using male nile grass rat (Arvicanthis niloticus)», Hippocampus, desember 2017. Sammendrag

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse