Fartøyet «Kronprins Haakon» tester isen. I Antarktis er det sommer, men is er likevel et vanlig syn. (Foto: Andreas Wolden, Havforskingsinstituttet)
Fartøyet «Kronprins Haakon» tester isen. I Antarktis er det sommer, men is er likevel et vanlig syn. (Foto: Andreas Wolden, Havforskingsinstituttet)

Forskningsskip setter kursen mot Antarktis

Det splitter nye, polare forskningsfartøyet skal nå legge bak seg enorme avstander. Faktisk er det knapt mulig for et skip å komme lenger bort fra hjemmehavna Tromsø.

Forskerne skal gjøre undersøkelser i hele økosystemet, med krillen i hovedrollen. Ikke siden 2000 har de store mengdene krill i ville og fjerne Antarktis blitt målt i like stor skala.

Anført av Havforskningsinstituttet skal opptil syv fartøy, både forskningsfartøy og fiskefartøy, skaffe data om ressursene som finnes i de rike havområdene.

– Norge er i dag den største krillfiskerinasjonen i Sørishavet og har dermed også et ansvar for å bidra med forskning og overvåking, forteller toktleder Bjørn Krafft.

10. januar mønstrer forskerne på i Punta Arenas, og «Kronprins Haakon» forlater Chile med baugen mot den sørvest-atlantiske delen av Sørishavet. I dette enorme havområdet ligger Den antarktiske halvøy, Sør-Georgia, Sør-Shetlandsøyene og Sør-Orknøyene.

Les hele saken på nettsidene til Havforskningsinstituttet.

Powered by Labrador CMS