Fant tropisk plankton i arktisk hav

For første gang har tropisk og subtropisk plankton blitt funnet i arktiske havområder. Forskerne bak funnet håper planktonet kan gi en pekepinn på hvordan framtidens økosystemer i havet vil se ut.

Forskere har gjort et overraskende funn av tropisk plankton nordvest for Svalbard. Bildet viser Longyearbyen i juli. (Foto: Wikimedia Commons)
Forskere har gjort et overraskende funn av tropisk plankton nordvest for Svalbard. Bildet viser Longyearbyen i juli. (Foto: Wikimedia Commons)

I samarbeid med:


 

Denne saken er produsert av NRK.

Radiolarier

En gruppe encellede plankton-arter.

Lever vanligvis i tropiske og subtropiske farvann.
Cellen i en slik planktonart er dekkt av et sirlig, glassaktig skjell.

Artene spiser marine alger, bakterier og lignende.
Forskjellige arter av radiolarier lever i forskjellige havtemperaturer.

Skjeletter av døde radiolarier danner tykke bunnavleiringer i flere verdenshav.

Klimaforskere analyserer regelmessig lag av skallene deres i sedimenter, for å finne tidligere temperaturendringer i hav.

(Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon)

En internasjonal forskergruppe har gjort oppsiktsvekkende funn på bunnen av havet, nordvest for Svalbard. 145 ulike planktonarter, såkalte radiolarier, er hentet opp fra ishavet.

Dette var første gang slike skapninger ble oppdaget i arktisk hav. De lever nemlig vanligvis i tropiske og subtropiske havområder.

– I framtida kan muligens radiolarier brukes som nyttige indikatorer på hvordan havstrømmer og økologi endrer seg, sier Kjell Bjørklund til ScienceDaily.

Han er marinbiolog ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, og leder av studien.

_____________________

Les hele saken på NRK.no

Powered by Labrador CMS