Det er langt flere vågehvaler i norske farvann nå enn tidligere.
Det er langt flere vågehvaler i norske farvann nå enn tidligere.

Kraftig økning av vågehval i norske farvann

Det er rundt 150.000 vågehvaler i norske farvann, en økning på 50 prosent fra 2013. Trolig skyldes det flere hvaler i norske havområder og ikke vekst i bestanden.

Dette er et bestandsestimat basert på hvaltellinger fra 2014 til 2019, viser rapporten fra sjøpattedyrutvalget i Havforskningsinstituttet.

Økningen på 50 prosent har skjedd siden de forrige hvaltellingene fra 2008 til 2013. Da lå bestanden på rundt 100.000 dyr.

Vågehval er den eneste hvalbestanden det drives fangst på i Norge. Utvalget foreslår følgende kvote for den norske vågehvalfangsten i 2022: 917 dyr fordelt på fem ulike forvaltningsområder, inkludert Jan Mayen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS