(Foto: Momigliano et al, doi: 10.3389/fmars.2018.00225.)
(Foto: Momigliano et al, doi: 10.3389/fmars.2018.00225.)

Norsk forsker fikk flyndre oppkalt etter seg

En ny flatfiskart i Østersjøen har fått det latinske navnet Platichthys solemdali, etter den norske havforskeren Per Solemdal.

Publisert

Genetiske studier som ble gjennomført i fjor av den såkalte østersjøflyndren bekreftet at det drier seg om en ny fiskeart, opplyser Havforskningsinstituttet. Østersjøflyndren ligner skrubbe, men viste seg altså å være en egen art, som bare forekommer i Østersjøen.

Per Solemdal var marinbiolog og ansatt ved Havforskningsinstituttet i Bergen i 43 år. Han døde i 2016, 75 år gammel. Solemdal var den første som utforsket østersjøflyndrens rogn og melke og hvilken påvirkning sjøens saltinnhold hadde på disse. Forskningen hans dannet dermed grunnlaget for videre undersøkelser av arten.

Platichthys solemdali er den første identifiserte fiskearten som kun forekommer i Østersjøen.

– Grunnen til at vi ikke har identifisert arten tidligere er at denne nye artens utseende er nesten identisk med en annen art i Østersjøen, den mer vanlige flyndrefisken skrubbe, Platichthys flesus, sier professor Juha Merilä ved Helsingfors universitet.