Taredyrking kan bli en ny næring om vi lykkes med å dyrke og høste den effektivt og i store nok kvanta.  (Foto: Julia Fossberg, SINTEF)
Taredyrking kan bli en ny næring om vi lykkes med å dyrke og høste den effektivt og i store nok kvanta. (Foto: Julia Fossberg, SINTEF)

Lager verdens første båt for taredyrking

Båten skal brukes til industriell tareproduksjon, og konseptet utvikles nå av forskere i Trondheim, i tett samarbeid med industrien.

Farkosten, som foreløpig kun befinner seg på tegnebrettet, skal designes for alle faser innenfor taredyrking i sjøen. Det betyr at den skal utstyres med funksjoner tilpasset alt fra montering av taredyrkingsanlegg, til transport og utsetting av algene, samt høsting og transport av ferdig dyrket tare.

– Bakgrunnen for satsingen er at en stadig befolkningsvekst krever større utnyttelse av havet til matproduksjon, og tare regnes som et viktig bidrag til dette, forteller forsker i SINTEF, Andreas Myskja Lien.

Norsk tare-industri har i dag en omsetning på 1 200 millioner norske kroner (primært villtare) og sysselsetter om lag 400 mennesker.

Det nye båtkonseptet skal bidra til å effektivisere taredyrkingen slik at den kan oppskaleres. I dag består dette av mye manuelt arbeid, som for eksempel utsetting og høsting.

– Å lykkes med denne oppskaleringen er nødvendig for å skape en ny industri som er lønnsom nok. Et spesialdesignet fartøy vil bli helt essensielt for å effektivisere dyrking og høsting nok til at vi kan få storskalaproduksjon av tare i Norge, sier Lien.

Powered by Labrador CMS