Filet i nytt lys

Ved hjelp av dataprogrammer er det mulig å lage bilder som viser parasitter i fiskefileten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"For å unngå at lys reflekteres fra omgivelsene, utfører forskerne Heidi Nilsen og Karsten Heia forsøkene i et helt svart laboratorium."
"For å unngå at lys reflekteres fra omgivelsene, utfører forskerne Heidi Nilsen og Karsten Heia forsøkene i et helt svart laboratorium."

Hensikten med den nye teknologien er å effektivisere kvalitetskontrollen i filetindustrien, som i dag må gjøres manuelt. Det nye utstyret skal også kunne oppdage andre kvalitetsfeil, som rester av blod og skinn.

Kveis er parasitter som kan infisere fiskens mage og tarmsystem, og derfra trenge inn i selve fiskemuskelen.

- Etter steking eller koking er kveis ufarlig å spise, og utgjør derfor ingen helserisiko. Fjerning av kveis handler først og fremst om å lage et fiskeprodukt som ser appetittvekkende og tiltalende ut, sier seniorforsker Heidi Nilsen.

Teknologisk utfordring

Teknologi som kan påvise kveis har vært en utfordring i mange år, og en rekke metoder har vært prøvd ut. Så langt viser Fiskeriforsknings arbeid at lys kan brukes.

kveis

Kveis er parasitter som lever i havet. Kveisen er avhengig av flere verter for å gå gjennom de forskjellige livsstadiene.

Eggene produseres i mage- og tarmsystemet hos sjøpattedyr, men klekkes og blir til larver ute i vannmassene. Larvene er mat for krepsdyr, som selv igjen er mat for fisk, og fører på den måten kveisen videre. Sjøpattedyr som spiser infisert fisk legger igjen grunnlaget for nye generasjoner.

Forekomsten av kveis i fiskekjøtt er svært varierende, fra at den er helt fraværende til at store deler av fileten må kasseres. I områder langs kysten med mye sel kan kveis være et stort problem.

Fileten gjennomlyses med en blanding av synlig lys, ultrafiolett lys, og såkalt nær infrarødt lys. Ettersom lysbølgene absorberes og spres forskjellig i ulike materialer er det mulig å analysere lyset som kommer ut av fileten, og lage et bilde der kveis og andre avvik er markert. Fileter med feil kan dermed sorteres ut for videre bearbeiding.

Prototype i 2005

Den nye lys- og datateknologien skal også oppdage blodflekker, rester av skinn, samt svarthinne, som er det tynne skinnlaget inne i bukhulen. Utstyret skal dimensjoneres for kontroll av én filet per sekund. Teknologien er hittil prøvd på torsk og sei, men det er også meningen at denne skal kunne anvendes på andre arter. Prototypen skal være klar til utprøving i fiskeindustrien sommeren 2005.

Fiskeriforsknings satsning på forskning omkring kveis skjer i samarbeid med Matforsk og Norges fiskerihøgskole, og finansieres av Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge.

Les mer…

Fiskeriforskning informerer nr. 4, 2004 (pdf)

Powered by Labrador CMS