Fra supermakt til supermarked

I løpet av få år er det etablert om lag 600 supermarkeder i Moskva. Dette har ført til økt utvalg og større omsetning av sildeprodukter fra Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er spesielt i Moskva og St. Petersburg det har vært en sterk vekst i antall supermarkeder. Og det er særlig i disse byene trenden med nye sildeprodukter er synlig, selv om dette også er en utvikling som finner sted ute i regionene.

Supermarkedene har lagt vekt på å ta inn nye og flere produkter, og dette har igjen ført til at foredlingsindustrien har vokst betydelig, viser en markedsundersøkelse Fiskeriforskning har utført.

De nye bedriftene tilbyr et bredt og voksende utvalg av forbrukerpakninger med sild i ulike marinader og sauser.

Storbyene i særklasse

Det russiske markedet for norsk sild er i all hovedsak i den europeiske delen av Russland, der 100 millioner av landets totalt 144 millioner innbyggere er bosatt.

Men selv om det bor mange mennesker i landet, og sild er folkemat og et svært populært fiskeslag, setter kjøpekraften begrensninger for sildeforbruket.

- Det er stor forskjeller i inntekter i Russland, både i befolkningen generelt og geografisk. Mens den gjennomsnittlige inntekten er om lag 1 000 til 1 250 kroner per måned i Russland som helhet, er den omtrent fire ganger høyere i Moskva, påpeker seniorforsker Frode Nilssen ved Fiskeriforskning.

Byene Moskva og St. Petersburg skiller seg på flere måter sterkt ut fra det øvrige Russland. Inntekt og kjøpekraft er betydelig høyere, og det er stor økonomisk aktivitet.

Offisielt har Moskva ti millioner innbyggere, men det reelle tallet er rundt 15 millioner. Hovedstaden har ti prosent av Russlands befolkning, men 75 prosent av landets kapital.

Den spesielle økonomiske posisjonen til Moskva og St. Petersburg gjenspeiles også ved at det hovedsakelig er her de nye supermarkedene har vokst fram.

Sild kan tape terreng

Alle russere, uansett inntekt, spiser sild. Men selv om russerne har en solid sildetradisjon, kan andre produkter gi konkurranse i framtida.

- Det er tross alt et billig produkt, og med sterk smak, og kan tape terreng i nye kjøpesterke forbrukergrupper og blant yngre mennesker, sier Nilssen.

Han mener dette er aspekter ved det russiske sildemarkedet som bør vies oppmerksomhet i tiden som kommer. De kan ha stor betydning for posisjonering av norsk sild, og kan på sikt påvirke den generelle etterspørselen etter sild.

Markedsundersøkelsen på sild i Russland er utført i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (Pelagisk forum) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Lenke:

Du kan lese mer i rapporten: 07/05 Produkt- og markedstilpasning av pelagisk fisk i det russiske markedet

Powered by Labrador CMS