Selv om geologene helt siden 1960-tallet har helt i retning av at Mien er et meteorittkrater, så har mange andre vært overbevist om at det må være en gammel vulkan.
Selv om geologene helt siden 1960-tallet har helt i retning av at Mien er et meteorittkrater, så har mange andre vært overbevist om at det må være en gammel vulkan.

Denne runde innsjøen i Sverige er et gigantisk meteoritt­krater

I over hundre år har folk diskutert om innsjøen Mien er et vulkankrater eller om den ble skapt av en meteoritt. Et ekstremt sjeldent mineral gir nå forskere det endelige svaret.

Siden lang tid tilbake har folk ment at den runde innsjøen måtte være restene etter en stor vulkan.

Men så tidlig som i 1910 la geologen Arvid Högbom fram en ny idé: Mien er resultatet av et gigantisk meteorittnedslag.

Dette er nå endelig bekreftet.

– Blant forskere på området har Mien allerede lenge vært regnet som et nedslagskrater, så for oss er ikke dette noen stor nyhet, sier meteorittforsker Henning Dypvik til forskning.no.

Sjokkomvandlet zirkon

Professoren ved Universitetet i Oslo synes likevel at Lund-forskerne sitt nye funn er svært interessant.

Forskerne har nemlig undersøkt det som kalles sjokkomvandlet zirkon. Slik har de funnet det ekstremt sjeldne mineralet reidite.

Dette mener Dypvik gjør det mulig å si noe nokså sikkert om alderen på nedslaget. Antakelig traff meteoritten Sør-Sverige for rundt 120 millioner år siden.

Mien er en dyp og populær innsjø med badeplasser og mye fiske. Meteoritten som traff Sør-Sverige skapte her i løpet av 30 sekunder et metorittkrater som opprinnelig kan ha vært 9 kilometer i diameter. Så store meteorittkratre får gjerne en opphøyning i midten, nettopp slik man finner i Mien med en øy i midten.
Mien er en dyp og populær innsjø med badeplasser og mye fiske. Meteoritten som traff Sør-Sverige skapte her i løpet av 30 sekunder et metorittkrater som opprinnelig kan ha vært 9 kilometer i diameter. Så store meteorittkratre får gjerne en opphøyning i midten, nettopp slik man finner i Mien med en øy i midten.

Populær innsjø

Selv om geologene helt siden 1960-tallet har helt i retning av at Mien er et meteorittkrater, så har altså mange andre vært overbevist om at det må være en gammel vulkan.

Folk har med egne øyne kunnet se smeltede bergarter rundt Mien. Stein som minner dem om vulkaner.

Arvid Högbom fikk for over hundre år siden mistanke om at en helt annen geologisk prosess kunne ligge bak disse vulkanlignende bergartene. Men det har tatt lang tid å overbevise folk.

Sjokkomvandlet mineral

Det er i en artikkel publisert i tidsskriftet Meteoritics and Planetary Science at forskergruppen ved Lunds universitet legger fram det de mener er avgjørende bevis for at den dype og sirkelrunde innsjøen ble skapt av en meteoritt.

– Vi har undersøkt hårstråtynne deler av mineralet zirkon i prøver fra berget ved Mien, forteller Josefin Martell i en pressemelding. Hun arbeider med en doktorgrad i geologi ved Lunds universitet.

– Inni disse sjokkomvandlede zirkonene har vi lyktes å finne spor av reidite.

Reidite er mye mer sjeldent enn diamanter.

Det dannes kun når zirkon utsettes for ekstremt høyt trykk og temperatur. Den eneste naturlige prosessen som kan skape reidite på jordoverflaten, er et meteorittnedslag. Foruten Mien skal reidite bare ha blitt funnet syv andre steder på jorda, alle er meteorittkratre.

Kilder og referanser:

Artikkel hos Lunds universitet: «Ny studie bevisar att sjön Mien skapades av ett meteoritnedslag», 19 mars 2021. Artikkelen.

Josefin Martell m.fl: «Shock deformation in zircon grains from the Mien impact structure, Sweden», Meteoritics and Planetary Science, februar 2021. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS