I Lofoten er det mange vakre sandstrender og strandflater. Nå har forskere funnet en sammenheng mellom disse strendene – og at det er lite olje og gass å finne i havet utenfor. Bildet er tatt fra øya Værøy og du ser den velkjente Lofoten-veggen innover. (Foto: Morten Smelror/NGU foto)
I Lofoten er det mange vakre sandstrender og strandflater. Nå har forskere funnet en sammenheng mellom disse strendene – og at det er lite olje og gass å finne i havet utenfor. Bildet er tatt fra øya Værøy og du ser den velkjente Lofoten-veggen innover. (Foto: Morten Smelror/NGU foto)

Lofotens vakre strender har sammenheng med lite olje og gass i havet utenfor

Forskning kan noen ganger bringe fram overraskende forbindelser.

De vakre strendene mange steder i Lofoten er et resultat av grunnfjell som er «råttent» og lite motstandsdyktig.

Istiden brøt ned (eroderte) dette råtne fjellet og skapte det flate landskapet og sandstrendene du kan finne mange steder rundt de karakteristiske havfjellene i Lofoten.

Nordland fylke er de siste årene blitt systematisk undersøkt av geologer. To store forskningsprosjekter kalt NEONOR 1 og NEONOR 2 har gitt oss mye ny kunnskap.

Jordskjelv både på land og til havs

Istiden sin erosjon forklarer også mye av havbunnen utenfor Lofoten.

Enorme mengder med sedimenter, små steinpartikler, ble nemlig ført ut i havet under istidene de siste tre millioner år. De la seg på det vi kaller sokkelen, der letingen etter olje og gass foregår.

Fordi så enormt mye masse har flyttet på seg – så stiger fjellene på land opp – mens havbunnen utenfor presses ned.

Slik blir det ustabilitet både i kystfjellene i Nordland og langt utover i havbunnen.

Nordland er sånn blitt til Norges jordskjelv-fylke nummer 1.

Lite olje og gass

I deler av det omstridte leteområdet for petroleum utenfor Lofoten er det funnet overraskende lite olje og gass, på steder hvor geologene hadde forventet å finne mer. Spesielt i den nordlige delen av leteområdet kalt Nordland 6.

Mye av oljen som skulle ha vært der, kan ha lekket ut mener nå forskerne. Fordi jordskjelv har skapt sprekker i havbunnen.

Nå ser forskerne altså at mye av de samme kompliserte geologiske prosessene som ligger bak jordskjelvene og oljelekkasjen fra Nordland 6, også kan ligge bak dannelsen av de mange vakre strendene i Lofoten.

Rambergstranda i Flakstad kommune i Lofoten. (Foto: Aleksandra Jurus / NGU foto)
Rambergstranda i Flakstad kommune i Lofoten. (Foto: Aleksandra Jurus / NGU foto)

Nettstedet geoforskning.no har skrevet flere artikler om denne forskningen.

I en artikkel kan du lese om hvordan strandflatene på Helgelandskysten ble til. I en annen artikkel kan du lese om de tusenvis av jordskjelvene i Nordland. I en tredje artikkel kan du lese om oljeressursene utenfor Nordland, og hvordan olje og gass som ble dannet for mellom 200 og 50 millioner år siden kan ha forsvunnet fra leteområder som Nordland 6 etter istidene vi har hatt de siste tre millioner årene.

Kilde:

geoforskning.no

Powered by Labrador CMS