Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000. Her står avdelingsdirektør Øystein Nordgulen sammen med forsker Mogens Marker. (Foto: Filip Gundersen)
Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000. Her står avdelingsdirektør Øystein Nordgulen sammen med forsker Mogens Marker. (Foto: Filip Gundersen)

Nye geologiske kart over Rogaland

Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.

I tillegg til de seks nye kartene, publiserer NGU deler av ytterlige tre kartblad i NGUs kartdatabase. Med det er store deler av Rogaland fylke dekket av NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000. 

– Med de nye kartene vet vi mer om geologiske ressurser i Rogaland, som vil være særlig nyttig for utnyttelsen av byggeråstoffer og mineraler i fylket, forteller avdelingsdirektør for geologisk kartlegging, Øystein Nordgulen.

I 1999 ferdigstilte NGU berggrunnkartleggingen av Norge i målestokk 1:250 000. Det langsiktige målet er nå å fortsette kartleggingen i målestokk 1:50 000. Ved ferdigstillelsen av de seks nye kartbladene er 60 prosent av Norge kartlagt i målestokk 1:50 000.

Det er Mogens Marker som har stått i spissen for kartleggingsarbeidet, som er utført sammen med Trond Slagstad. De nye kartene bygger videre på Rogalandsprogrammet (fra 2000-2006) som hadde særlig fokus på pukkforekomster.

Powered by Labrador CMS