De nye kartene over Oslo og Asker dekker de mest folkerike delene av Norge. (Foto: NGU)
De nye kartene over Oslo og Asker dekker de mest folkerike delene av Norge. (Foto: NGU)

Nye geologikart over Oslo og Asker

Nylig kom to nye berggrunnskart over de tett befolkede områdene Asker og Oslo.

– Vi har hele 21 kart på ett eller annet sted i produksjonsprosessen akkurat nå, sier forsker Anne Kathrine Svendby ved Laget for fastfjellsgeologi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Hun leder kartkomiteen ved NGU, som kvalitetssikrer og godkjenner alle berggrunnskart som utgis. Kartkomiteen sjekker at geologien på kartet ser riktig ut, at kart og profiler stemmer overens, og at farger og tegnforklaring stemmer overens. Kartene skal også se ryddige og enhetlige ut.

De nye kartene over Oslo og Asker dekker de mest folkerike delene av Norge og er sammenstilt av NGU-forsker Ole Lutro. I tida framover kommer det ut seks kart fra Rogaland, signert forsker Mogens Marker. 

Powered by Labrador CMS